DOGAĐAJI CENTRA GRAĐANSKE ENERGIJE

Centar građanske energije (CGE) je društveni centar za podršku civilnim inicijativama i promociju kulture otvorenog dijaloga o relevantnim politikama i praksama vezanim za srpsku zajednicu na Kosovu. Ovaj novootvoreni društveni centar na severu Kosova ima za cilj da stvori javni prostor za spajanje civilnog društva sa vodećim, lokalnim donosiocima odluka.

Centar okuplja građane, nevladine organizacije, predstavnike vlasti i civilnog društva, medije i aktiviste, kako bi ih uključio u otvoreni dijalog i podstakao na učestvovanje u kreiranju njihove društvene realnosti. Ovaj Centar predstavlja platformu na kojoj javno mnjenje jasno izražava svoj stav. Njegova svrha jeste razvitak demokratije, kulture javne diskusije i zajedničkog pronalaženja rešenja za aktuelne političke, ekonomske i socijalne probleme.

Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu

Poštovani/a, NVO Aktiv i Radio Kim imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na konferenciju “Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu” na kojoj će biti predstavljeno istoimeno istraživanje. Događaj će se održati u utorak, 19.11.2019. godine u Centru građanske...

Predavanje za studente na temu rada Specijalizovnih veća Kosova

NVO Aktiv u saradnji sa Specijalizovanim većima Kosova organizovao je 29. oktobra u Centru građanske energije predavanje za studente, sa ciljem njihovog informisanja o sveukupnom mandatu Specijalizovanih veća Kosova. Govornici na događaju bili su: Miodrag Milićević,...

UNMIK: Sastanak o vladavini prava

Predstavnici međunarodnih organizacija i misija, kao i lokalnih nevladinih organizacija prisustvovali su UNMIK-ovom redovnom 45. koordinacionom sastanku posvećenom vladavini prava. Na sastanku su prezentovane pokrenute inicijative od strane međunarodnih misija dok su...

Pristup pravdi na severu Kosova

"Pristup pravdi na severu Kosova - Integrisano pravosuđe" naziv je TV emisije koju je snimljena na dvogodišnjicu integracije pravosuđa u kosovski sistem. Gosti emisije bili su sudija Dragiša Krstović, izvršni direktor NVO Centar za zastupanje demokratske kulture Dušan...

Trening osnova istraživačkog novinarstva

Razlike između istraživačkog novinarstva i dnevnog izveštavanja, mogućnosti i ograničenja istraživačkog novinarstva u nedemokratskim društvima, izazovi pisanja istraživačke priče bile su, između ostalog, teme trodnevnog treninga o istraživačkom novinarstvu koji su u...

Okrugli sto o pozitivnim rezultatima primene tehničkih sporazuma

Predstavnici medija, OCD-a i drugih zainteresovanih strana učestvovali su na lokalnom okruglom stolu u Severnoj Mitrovici, u organizaciji NVO Aktiv, član KSPAG-a. Na okruglom stolu se razgovaralo o prednostima tehničkih sporazuma sa posebnim fokusom na njihov uticaj...

Forum za omladinske politike

Prvi javni sastanak Foruma za omladinske politike, na kojem se govorilo o potrebama i problemima mladih sa severa Kosova, održan je 5. septembra u Centru građanske energije. Na sastanku su pokrenute teme angažovanja i perspektive mladih na severu Kosova, saradnja...

Sastanak lokalnih aktera za promociju zapošljavanja mladih

GIZ je 17. jula u Centru građanske energije organizovao sastanak lokalnih aktera za promociju zapošljavanja mladih. Sastanak je održan u formi radionice na kojoj su prisustvovali predstavnici kancelarije za zapošljavanje, privatnog sektora, biznis koledža i nevladinih...

Pin It on Pinterest

Share This