Predstavnici međunarodnih organizacija i misija, kao i lokalnih nevladinih organizacija prisustvovali su UNMIK-ovom redovnom 71. koordinacionom sastanku posvećenom vladavini prava. Na sastanku su prezentovane pokrenute inicijative od strane međunarodnih misija dok su lokalne nevladine organizacije predstavile nove projekte, kao i nastupajuće događaje u okviru svojih projektnih aktivnosti. Između ostalog, na sastanku je analizirana trenutna društveno-politička situacija na severu Kosova.

Pin It on Pinterest

Share This