Učešće građana u procesu donošenja odluka, njihovi oblici, mehanizmi i pravni okviri kojima se to postiže, teme su treninga koji je NVO Humani centar Mitrovica održao 24. marta u Centru građanske energije.

Ovaj proces je sastavni deo participativne demokratije i predstavlja mogućnost i pravo građana  i predstavnika organizacija civilnog društva da utiču i učestvuju u kreiranju politika, kao i u donošenju odluka koje se njih tiču. Svojim delovanjem na ovaj način građani neposredno utiču na kvalitet svog i života svojih sugrađana.

Treningu su prisustvovali građani i predstavnici NVO sektora sa severa Kosova.

 

Pin It on Pinterest

Share This