Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da dođete na organizovanje prve „Empirice“ koju omogućavaju KFOS i NVO Aktiv.  U okviru ove platforme, sutra će se predstaviti istraživanje javnog mnjenja pod nazivom „Stavovi građana na severu Kosova: politički, ekonomski i bezbednosni aspekti“.

Ovo istraživanje su članovi Platforme za analizu i istraživanje, neformalne grupe sastavljene od 14 nevladinih organizacija sa severa Kosova, formirane u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta civilnog društva kako bi efektnije uticali na proces donošenja odluka“ finansiranog od strane EU i implementiranog od strane NVO Aktiv iz Severne Mitrovice i Centra za mir i toleracniju iz Gračanice.

Panelisti koji će govoriti na konferenciji:
– Libor Chlad, zamenik šefa odeljanja za saradnju, Kancelarija Evropske unije na Kosovu
– Dejan Radivojević, (TBC) savetnik za politike i lokalni održivi razvoj, Kancelarija zamenika premijera Kosova
– Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv
– Nikola Jović, istraživač i predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

„Empirica“ služi da pruži prostor svim organizacijama i pojedincima da predstave svoja istraživanja i samim tim steknu pažnju javnosti i ukažu na neophodnost rešavanja određenih problema.

Pin It on Pinterest

Share This