Grupi i sundimit të ligjit i këtij edicioni të Shkollës së Integrimeve Evropiane ishte sot në vizitë në Gjykatën Themelore në Mitrovicën e Veriut.
Pjesëmarrësit biseduan me kryetarin e këtij institucioni, Nikollë Kabashiq (Nikolom Kabašićem), i cili i njoftoi me juridiksionin dhe funksionimin e kësaj gjykate dhe iu përgjigj pyetjeve të shumta që iu parashtruan me këtë rast. Gjatë vizitës, pjesëmarrësit biseduan edhe me gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Millan Bigoviq (Milan Bigović).

Pin It on Pinterest

Share This