Përfaqësues të organizatave dhe misioneve ndërkombëtare, si dhe organizatave joqeveritare lokale, kanë marrë pjesë në takimin e 45-të të koordinimit të sundimit të ligjit të UNMIK-ut. Gjatë takimit, misionet ndërkombëtare kanë prezantuar iniciativat e tyre të reja, ndërsa OJQ-të lokale kanë prezantuar projektet e tyre të reja dhe aktivitetet e ardhshme për pjesëmarrësit e tjerë. Ndër të tjera, është diskutuar situata aktuale socio-politike në veri të Kosovës.

Pin It on Pinterest

Share This