Çfarë janë lajmet e rreme, dezinformatat, teoritë e konspiracionit, klikimi…si lindin, cili është funksioni i tyre, si ndikojnë në shoqëri dhe si t’i njohim?

Për këtë flet Anamari Repic, autorja e “Udhëzuesit për verifikimin bazë të informacioneve mediale”, që sjell mënyra për të luftuar kundër llojeve të ndryshme të manipulimit mediatik në mediat tradicionale dhe sferën online.

Pin It on Pinterest

Share This