Shkollës për Integrime Evropiane

Škola evropskih integracija uspostavljena je 2014. godine kao alternativan centar znanja, obrazovanja i umrežavanja u Mitrovici. Implementirana je od strane NVO AKTIV-a i Evropskog pokreta u Srbiji, a finansirana od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom proteklih pet godina, više od 250 lokalnih aktera učestvovalo je u programu škole i time steklo osnovna i praktična znanja o EU. ŠEI je uspela da stvori važan podsticaj za jačanje prekogranične i regionalne saradnje, kroz niz predavanja koja su održali međunarodni i regionalni eksperti, putem specijalno dizajniranih regionalnih seminara na Kopaoniku (2014), u Draču (2015) i u Severnoj Mitrovici (2016, 2017), kao i kroz redovne studijske posete Beogradu i Prištini u svim ciklusima škole. Uspostavljena je mreža lokalnih lidera i ključnih aktera na severu, a u poslednjem ciklusu i na centralnom Kosovu, kao dragocen oslonac podrške procesu evropskih integracija i sprovođenju neophodnih reformi.

Program škole prevashodno je usmeren na pružanje osnovnih znanja o istoriji i funkcionisanju Evropske unije (EU) (institucijama, instrumentima i politikama EU, kao i o procesu evropske integracije i pristupanja EU); kao i sticanje praktičnih veština kroz dvodnevne obuke, poput pisanja projekata za EU fondove, kao i priliku da se tokom studijskih poseta Beogradu i Prištini susretnu sa predstavnicima institucija koje imaju značajnu ulogu u procesu pristupanja EU i predstavnicima civilnog društva koji aktivno učestvuju u procesu evrointegracija.

Cikli i pestë i Shkollës për Integrime Evropiane filloi me seminarin e hapjes në Vërnjaçka Banjë, i cili u mbajt këtë fundjavë. Suzana Grubjesiq (Suzana Grubjesić), Sekretare e Përgjithshme e Lëvizjes Evropiane në Serbi, Vlladimir Megjak (Vladimir Međak), Nënkryetar i Lëvizjes Evropiane në Serbi, Vlladimir Ateleviq (Vladimir Ateljević), Këshilltar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane, Predrag Bjelliq (Predrag Bjelić), Profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Beogradit dhe Ivan Knezheviq (Ivan Knežević), Menaxher i Projektit të Lëvizjes Evropiane në Serbi i folën pjesëmarrësve për historikun e Bashkimit Evropian, funksionimin e ekonomisë, strategjinë e zgjerimit dhe qëndrimin e BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor, si dhe për temat tjera të lidhura. Shkolla për Integrime Evropiane këtë vit përbëhet nga dy module: sundimi i ligjit, që do të mbahet në Mitrovicë, dhe mbrojtja e mjedisit dhe politika ekologjike, në Graçanicë. Pas pushimit veror, ligjëratat do të vazhdojnë në shtator. Gjatë programit të shkollës, pjesëmarrësit do të kenë edhe vizita studimore, në Beograd dhe Prishtinë, si dhe një seminar rajonal dhe ligjërata të hapura që do të kontribuojnë në një njohje dhe kuptim më të mirë të tematikës. Këtë vit, projektin e zbatojnë organizatat: Lëvizja Evropiane në Serbi, CSD – Communication for Social Development dhe Aktivi në bashkëpunim me Fondacionin i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Cikli i pestë i Shkollës për Integrime Evropiane filloi me seminarin e hapjes në Vërnjaçka Banjë, i cili u mbajt këtë fundjavë. Suzana Grubjesiq (Suzana Grubjesić), Sekretare e Përgjithshme e Lëvizjes Evropiane në Serbi, Vlladimir Megjak (Vladimir Međak), Nënkryetar i...

Ostale vesti

CENTAR GRAĐANSKE ENERGIJE

Si serbët ashtu edhe shqiptarët kanë pritje të gabuara nga Bajdeni

Si serbët ashtu edhe shqiptarët kanë pritje të gabuara nga Bajdeni

Me zgjedhjen e Xho Bajdenit për President të Shteteve të Bashkuara, politika e Shtëpisë së Bardhë për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës do të përcaktohet nga përafrimi i Amerikës dhe Evropës, u konstatua në debatin "Zgjedhjet Presidenciale në Amerikë: dy anët e...

Sporazoom: A është Kushtetuta bibël?

Sporazoom: A është Kushtetuta bibël?

Gjatë vizitës së tij të fundit në Ballkanin Perëndimor, Mirosllav Llajçak, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, përcolli pritjet që të gjitha marrëveshjet ekzistuese të Brukselit të zbatohen plotësisht dhe se kushtetutat...

Pin It on Pinterest

Share This