Analiza e trendeve 2020: qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë

Edicioni i këtij viti i Analizës së Trendëve është i gjashti me radhë që nga viti 2015, që kur OJQ AKTIV nisi këtë hulumtim.

Analiza e trendit 2019. Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë

Dokumenti para jush është një studim i realizuar për të pestin vit me radhë nga OJQ AKTIV me qëllim të identifikimit të qëndrimeve dhe perceptimeve kryesore të komunitetit serb në Kosovë

Qendra Civile e Energjisë: Raport Vjetor

Qendra e energjisë Qytetare (QEQ) është një qendër shoqërore që shërben për të mbështetur iniciativat qytetare dhe promovimin e një culture të dialogut

Statusi i të drejtave të pakicave në Kosovë: Sfidat dhe pengesat

Disa vitet e fundit në Kosovë kanë sjellë një sërë zhvillimesh që kanë shkaktuar ndryshime thelbësore në dinamikën e saj politike të brendshme dhe të jashtme. 

Perceptimet e ndërsjella të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë

Marrëdhëniet historike të serbëve dhe shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor janë shënuar nga armiqësia e gjatë dhe lufta e vazhdueshme për dominim politik.

Qëndrimet e qytetarëve në veri të Kosovës

Krijimi i një kornize të qëndrueshme për pjesëmarrje qytetare dhe vendimmarrje demokratike në institucionet lokale dhe qendrore në Kosovë

Empirica: botimi vjetor 2017/18

Platforma për përfaqësimin e qytetarëve “Empirica” është paraqitur si nevojë e komuniteteve joshumicë në Kosovë për pjesëmarrje më të madhe në procesin e vendim marrjes në nivel lokal dhe qendror

Kosova: Zona e pasaportave speciale

Dispozitat e përcaktuara në mënyrë të gjërë të marrëveshjeve të Brukselit që lënë shumë hapësirë për interpretime arbitrare, zbatim jo-konsistent të marrëveshjeve

Librat mësimore: problemet lokale - praktika regjionale

Problemi i paraqitur në këtë raport rezymon dhe jep pasqyrën kronologjike të çështjeve të librave mësimore për fëmijë të kombësisë serbe në Kosovë të cilët arsimimin fillorë dhe të mesëm i vijojnë sipas planit dhe programit mësimorë 

Qasja dokumenteve në Kosovë: pengesa kryesore në integrimin e bashkësive jo shumicë

Liria e lëvizjes në Kosovë është e drejtë njerëzore për të cilën po diskutohet që nga përfundimi i konfliktit. Problematika e lëvizjes së lirë është në fokus tanimë më dekada

Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës

Analiza e trendit është sondazh i rregullt i opinioneve të qytetarëve në Kosovën e Veriut që AKTIV e realizon që nga viti 2015

Qasja dokumenteve në Kosovë: pengesa kryesore në integrimin e bashkësive jo shumicë

Liria e lëvizjes në Kosovë është e drejtë njerëzore për të cilën po diskutohet që nga përfundimi i konfliktit. Problematika e lëvizjes së lirë është në fokus tanimë më dekada

Pin It on Pinterest

Share This