POINT ONE

Point one (.1) është një platformë për kërkimin cilësor, anketave të opinionit publik dhe analizave statistikore.

Qëllimi i këtij projekti është të krijojë dhe të përforcojnë një grup të analistëve që do të jetë në gjendje për të kryer analizat statistikore të të dhënave të marra nga zbatimi i hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, dhe për të paraqitur këto të dhëna në një mënyrë efektive dhe interesante duke përdorur software GIS.

Trajnim për shoqërinë civile për të kryer këto lloje të studimeve do t’u mundësonte atyre që të profilizohet si një “think tank” dhe të bëhen një grup i hulumtuesve të pavarur që do të mund të punësohen për të analizuar dhe për të mbledhur të dhëna. Përveç kësaj, ndërtimi i kapacitetit analitik dhe hulumtues të shoqërisë civile do të lejojë që ata të publikojnë raporte të të rëndësishme mbi problemet e komunitetit me kontributin e rëndësishëm të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve, si dhe fushata të shkencës bazuara në fillojë për lobim. Një qasje e tillë përfshin pjesëmarrjen qytetare të nevojshme për qëndrueshmërinë e zgjidhjeve të propozuara, të cilat do të forcojnë procesin demokratik, i cili në këtë rajon mungon.

Trajnim i sistemit informatikë gjeografik – GJIS

Trajnim i sistemit informatikë gjeografik – GJIS

Trajnimi i sistemit informatikë gjeografik (SIGJ) është mbajtur më 09.04.2016. në lokalet e Qendrës së energjisë qytetare. Qëllimi i trajnimit ka qenë stërvitja e pjesëmarrësve për punë në këtë sistem informatikë. Sistemi informatikë gjeografik (SIGJ) është teknologji...

Ka filluar implementimi i projektit “Point one”

Ka filluar implementimi i projektit “Point one”

Ka fundi i javës së kaluar kemi filluar me implementimin edhe të një projektit e Qendrës së energjisë qytetare – Point One. Point onë është projekt të cilin financon Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur dhe i cili aspiron të formon bazën e fortë për aktivitete...

Ostale vesti

CENTAR GRAĐANSKE ENERGIJE

Sporazoom: qeveria e re – sfidat e vjetra

Sporazoom: qeveria e re – sfidat e vjetra

Tema kryesore e episodit të ri Sporazoom (do transmetohet të Mërkurën, 10 Qershor) do të jetë mundësia e vazhdimit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pas krijimit të Qeverisë së re dhe heqjes së masave të reciprocitetit të vendosura për Serbinë. Mysafirët...

Sesion informues: Si të verifikoni diplomat

Sesion informues: Si të verifikoni diplomat

Cilat janë kriteret dhe procedurat e kërkuara në procesin e verifikimit të diplomave të fituara në Universitetin e Mitrovicës së Veriut, ishin disa nga temat e përfshira në 5 qershor gjatë seancës informative, e cila u drejtua nga Aleksandar Arsić (ECMI Kosova). Me...

SporaZoom: Dialogu në dritën e zgjedhjeve

SporaZoom: Dialogu në dritën e zgjedhjeve

Pasi që importi i mallrave nga Serbia në Kosovë pa taksa dhe tregtia u rivendosën gradualisht, lind pyetja nëse dhe si do të zhvillohet vazhdimi i dialogut të ndërprerë midis Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë formati do të përdoret nëse vazhdimi i dialogut bëhet? Si do...

Pin It on Pinterest

Share This