Është kënaqësi të ju ftojmë që të vini në organizimin e parë “Empirika”cilla ësht mundësuar nga KFOS dhe OJQ Aktiv. Në kuadër të kësaj platforme, nesër do të prezantohet hulumtimi i opinionit publik me titullin “Qëndrimet në veri të Kosovës: aspektet politike, ekonomike dhe të sigurisë”.

Ky hulumtim janë anëtare të Platformës për Analizë dhe Hulumtime, një grup joformal i përbërë nga 14 organizata jo-qeveritare në veri të Kosovës, i themeluar në kuadër të projektit “Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për të ndikuar në mënyrë efektive në procesin e vendim-marrjes”, financuar nga BE-ja dhe implementuar nga OJQ Aktiv nga Mitrovica Veriore dhe Qendra për paqe dhe tolerancë në Graqanicë.

Panelistët të cilët do të flasin në këtë konferencë:

-Libor Chlad- Zëvendës shef për bashkëpunim në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë

-Dejan Radivojević-Këshilltar për Politika dhe Zhvillim të Qëndrueshëm Lokal, Zyra e Zëvendëskryeministrit të Kosovës

– Miodrag Miliqeviq, Drejtor Ekzekutiv i OJQ-së Aktiv

-Nikola Jovic, një hulumtues dhe ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd

“Empirica” shërben për të ofruar hapësirën për të gjitha organizatat dhe individët që të shfaqë hulumtimet e tyre dhe në këtë mënyrë fitojnë vëmendjen e publikut dhe tregojnë për nevojën e zgjidhjes së problemeve të caktuara.

Pin It on Pinterest

Share This