Konferenca: Statusi i të drejtave të pakicave në Kosovë – sfidat dhe pengesat

Më 29 mars, OJQ Aktiv ka mbajtur një panel diskutimi mbi sfidat dhe pengesat që hasin komunitetet joshumicë në Kosovë.

Forum Future: Kemi problem serioz nëse nuk ka marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

Marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është e domosdoshme.

EMPIRICA

 


Pjesëmarrja e Serbëve nga Kosova në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal dhe qendror të pushtetit është shumë e dobët, ndërsa konsensusi për pjesëmarrjen e tyre më të gjatë në sistemin politik kur nuk është arritur. Në rrethanat të tilla, gjerë me tani nuk ka ekzistuar ndonjë nxitje më e rëndësishme për kyçen e sektorit civil në proceset të monitorimit të pushtetit apo platformës e cila do t’ia lehtësoi përfaqësimin e zgjidhjeve 

SPORAZOOM

 


TV emisioni “Sporazum” (“Marrëveshja”) është emision politik i krijuar me qëllim të informoi njerëzit dhe të hapë diskutim për çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Ideja e këtij emisioni është inicimi i bisedës për pyetjet aktuale dhe problemet e njerëzve të zakonshëm jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në nivelin regjional, dhe me këtë arsye të ndikon në perceptimin e qytetarëve për këto pyetje në tërë regjionin.

KLUBI SOCIAL MITROVICA

 


Koncepti i klubit social te Mitrovicës ësht krijuar nga OJQ Aktiv në vitin 2014 me qëllimin për të krijuar një hapësirë për dialog të hapur për të gjithë qytetarët në veri të Kosovës. Ideja e këtij projekti është që Mitrovicën te bëje në mënyrë të hapur për ide dhe perspektiva të ndryshme, por edhe për promovimin e dialogut me interes për komunitetin serb me tema të ndryshme që mund të mos jetë gjithmonë e natyrës politike.

FORUM FUTURE

 


U 2018. godini Aktiv je stvorio koncept koji će biti pionir dijaloga o budućim odnosima Srba i Albanaca, izgraditi javne interese i otvoriti prostor za proširenje dijaloga između dve zajednice, sa političkih i na druge oblasti koje dotiču građane. Forum Future podrazumeva razgovre na ekspertskom nivou o temama vezanima za istorijski i društveni kontekst međusobnih odnosa, a baziran je i na dijalogu .

 

POINT ONE

 


Point one (.1) është një platformë për kërkimin cilësor, anketave të opinionit publik dhe analizave statistikore.. 

Qëllimi i këtij projekti është të krijojë dhe të përforcojnë një grup të analistëve që do të jetë në gjendje për të kryer analizat statistikore të të dhënave të marra nga zbatimi i hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, dhe për të paraqitur këto të dhëna në një mënyrë efektive dhe interesante duke përdorur software GIS.

 

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 

 


Škola evropskih integracija uspostavljena je 2014. godine kao alternativan centar znanja, obrazovanja i umrežavanja u Mitrovici. Implementirana je od strane NVO AKTIV-a i Evropskog pokreta u Srbiji, a finansirana od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom proteklih pet godina, više od 250 lokalnih aktera učestvovalo je u programu škole i time steklo osnovna i praktična znanja o EU.

 

KALENDAR DOGAĐAJA

Rezerviši svoj termin BESPLATNO

Kao Centar koji želi da pomogne razvoju direktne demokratije na severu Kosova, mi prostor pružamo svim nevladinim i civilnim organizacijama koje bi ga koristile u cilju negovanja demokratskih vrednosti bez ikakvih naknada

No event found!

POSLEDNJE VESTI – CENTAR GRAĐANSKE ENERGIJE

Është mbajtur punëtoria për përpunimin e fotografive

Më 19.02.2016., OJQ “ECMI” (European Centre for Minority Issues), ka organizuar në Qendrën e energjisë qytetare punëtorinë për përpunim e fotografive. Pjesëmarrësit e punëtorisë i ka trajnuar fotograf profesional i cili ua ka afruar aftësitë e përdorimit në...

Ndërmarrësi e të rinjve – potencialet dhe pengesat

Më 17.02.2016., në qendrën tonë është mbajtur tryeza rrumbullakët në temë ”Ndërmarrësi e të rinjve-potencialet dhe pengesat”. Pjesëmarrësit e tryezës rrumbullakët kanë qenë: Igor Popović - Zyra për Kosovë dhe Metohi, Ljubiša Mijačić - komuna e Zubin Potokut, Miloš...

Događaja

Događaja mesečno

Učesnika

Učesnika mesečno

Pin It on Pinterest

Share This