Duhen më shumë veprime shoqërore jo-politike midis studentëve

OJQ Aktiv organizoi një diskutim “Revolta e Studentëve, njëbrirëshi dhe krijesa të tjera mitike”, i cila u zhvillua në ambientet e Klubit Social të Mitrovicës.

Kush është Albin Kurti dhe cilat janë hapat e tij të radhës?

Kush është Albin Kurti? Si ka menaxhuar dikush të arrijë në pozicionin e një Kryeministri, por ka filluar karrierën e tij si një drejtues i protestave të studentëve?

Një shoqëri në të cilën humori është një mënyrë për t’u informuar, nuk është një shoqëri e lirë

Një shoqëri në të cilën karikaturat dhe humori janë mënyra për t’u informuar njerëzit, në të vërtetë nuk është edhe aq e lirë, deklaroi Marko Somborac

Sporazoom: Ose – Ose

Shfaqja TV Sporazoom “ose – ose”, ose zgjedhje të reja ose qeveria e re. Ose rigjenerimi i dialogut ose SH.B.A. do të tërhiqet nga procesi.

Prezantimi i Analizës së Trendit në Beograd

Më shumë se 55% e të anketuarve nuk e shohin veten të jetojnë në Kosovë, 73% janë kundër korrigjimeve të kufijve / shkëmbimeve të tokës,

Qëndrimet e serbëve të Kosovës: Mosbesim dhe pesimizëm

Gjatë katër viteve të fundit ka pasur një ngritje të qartë të nivelit të mosbesimit dhe pesimizmit në komunitetit serb të Kosovës

EMPIRICA

 


Pjesëmarrja e Serbëve nga Kosova në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal dhe qendror të pushtetit është shumë e dobët, ndërsa konsensusi për pjesëmarrjen e tyre më të gjatë në sistemin politik kur nuk është arritur. Në rrethanat të tilla, gjerë me tani nuk ka ekzistuar ndonjë nxitje më e rëndësishme për kyçen e sektorit civil në proceset të monitorimit të pushtetit apo platformës e cila do t’ia lehtësoi përfaqësimin e zgjidhjeve 

SPORAZOOM

 


TV emisioni “Sporazum” (“Marrëveshja”) është emision politik i krijuar me qëllim të informoi njerëzit dhe të hapë diskutim për çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Ideja e këtij emisioni është inicimi i bisedës për pyetjet aktuale dhe problemet e njerëzve të zakonshëm jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në nivelin regjional, dhe me këtë arsye të ndikon në perceptimin e qytetarëve për këto pyetje në tërë regjionin.

KLUBI SOCIAL MITROVICA

 


Koncepti i klubit social te Mitrovicës ësht krijuar nga OJQ Aktiv në vitin 2014 me qëllimin për të krijuar një hapësirë për dialog të hapur për të gjithë qytetarët në veri të Kosovës. Ideja e këtij projekti është që Mitrovicën te bëje në mënyrë të hapur për ide dhe perspektiva të ndryshme, por edhe për promovimin e dialogut me interes për komunitetin serb me tema të ndryshme që mund të mos jetë gjithmonë e natyrës politike.

FORUM FUTURE

 


U 2018. godini Aktiv je stvorio koncept koji će biti pionir dijaloga o budućim odnosima Srba i Albanaca, izgraditi javne interese i otvoriti prostor za proširenje dijaloga između dve zajednice, sa političkih i na druge oblasti koje dotiču građane. Forum Future podrazumeva razgovre na ekspertskom nivou o temama vezanima za istorijski i društveni kontekst međusobnih odnosa, a baziran je i na dijalogu .

 

POINT ONE

 


Point one (.1) është një platformë për kërkimin cilësor, anketave të opinionit publik dhe analizave statistikore.. 

Qëllimi i këtij projekti është të krijojë dhe të përforcojnë një grup të analistëve që do të jetë në gjendje për të kryer analizat statistikore të të dhënave të marra nga zbatimi i hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, dhe për të paraqitur këto të dhëna në një mënyrë efektive dhe interesante duke përdorur software GIS.

 

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 

 


Škola evropskih integracija uspostavljena je 2014. godine kao alternativan centar znanja, obrazovanja i umrežavanja u Mitrovici. Implementirana je od strane NVO AKTIV-a i Evropskog pokreta u Srbiji, a finansirana od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom proteklih pet godina, više od 250 lokalnih aktera učestvovalo je u programu škole i time steklo osnovna i praktična znanja o EU.

 

Kalendari i ngjarjeve

Rezervoni hapsirën PA PAGESË

Si qendër që mundohet të ndihmojë në zhvillimin e demokracisë së drejtpërdrejtë në Veri të Kosovës, ne u ofrojmë hapsirë të gjitha organizatave jo-qeveritare dhe shoqërisë civile që dëshirojnë t’a përdorin atë, me qëllim të nxitjes së vlerave demokratike.

No event found!

Lajmet e fundit – Qendrës Civile të Energjisë

NJOFTIM

NJOFTIM

Në përputhje me rekomandimet e lëshuara nga autoritetet përkatëse në lidhje me pandeminë Coronavirus (COVID-19), OJQ Aktiv ka marrë një vendim për mbylljen e përkohshme të zyrave të saj nga 16 Mars deri në njoftimin e ardhshëm. Stafi i OJQ-ve Aktiv do të vazhdojë të...

Nata e filmit: Tangerines

Nata e filmit: Tangerines

Projeksioni i filmit gjeorgjian Tangerines u zhvillua në ambientet e Klubit Social të Mitrovicës, i cili ishte filmi i katërt i shfaqur brenda. Para parashikimit të vetë filmit, politologu Ognjen Gogić dha një përmbledhje të zhvillimit historik të konfliktit në...

Ngjarje

Ngjarjet gjatë muajit

Pjesëmarrës

Pjesëmarrësit gjatë muajit

Pin It on Pinterest

Share This