Palokaj: Marrëveshja kurrë më larg

Korrespondenti i Kohës Ditore të Prishtinës dhe Jutarnji list të Zagrebit, Augustin Palokaj

SporaZoom special – Nevoja për të resetuar dialogun

Para takimit të Prishtinës dhe Beogradit në Paris më 1 korrik, nëse i njëjti ndodh, në emisionin e ri special 

Prezantim mbi benefitet e marrëveshjeve teknike: para dhe pas

Më 28 maj 2019, dy politologë të shquar, Stefan Surliq dhe Igor Novakoviq, patën një prezantim me tre seanca

Forum Future: Kemi problem serioz nëse nuk ka marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

Marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është e domosdoshme.

EMPIRICA

 


Pjesëmarrja e Serbëve nga Kosova në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal dhe qendror të pushtetit është shumë e dobët, ndërsa konsensusi për pjesëmarrjen e tyre më të gjatë në sistemin politik kur nuk është arritur. Në rrethanat të tilla, gjerë me tani nuk ka ekzistuar ndonjë nxitje më e rëndësishme për kyçen e sektorit civil në proceset të monitorimit të pushtetit apo platformës e cila do t’ia lehtësoi përfaqësimin e zgjidhjeve 

SPORAZOOM

 


TV emisioni “Sporazum” (“Marrëveshja”) është emision politik i krijuar me qëllim të informoi njerëzit dhe të hapë diskutim për çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Ideja e këtij emisioni është inicimi i bisedës për pyetjet aktuale dhe problemet e njerëzve të zakonshëm jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në nivelin regjional, dhe me këtë arsye të ndikon në perceptimin e qytetarëve për këto pyetje në tërë regjionin.

KLUBI SOCIAL MITROVICA

 


Koncepti i klubit social te Mitrovicës ësht krijuar nga OJQ Aktiv në vitin 2014 me qëllimin për të krijuar një hapësirë për dialog të hapur për të gjithë qytetarët në veri të Kosovës. Ideja e këtij projekti është që Mitrovicën te bëje në mënyrë të hapur për ide dhe perspektiva të ndryshme, por edhe për promovimin e dialogut me interes për komunitetin serb me tema të ndryshme që mund të mos jetë gjithmonë e natyrës politike.

FORUM FUTURE

 


U 2018. godini Aktiv je stvorio koncept koji će biti pionir dijaloga o budućim odnosima Srba i Albanaca, izgraditi javne interese i otvoriti prostor za proširenje dijaloga između dve zajednice, sa političkih i na druge oblasti koje dotiču građane. Forum Future podrazumeva razgovre na ekspertskom nivou o temama vezanima za istorijski i društveni kontekst međusobnih odnosa, a baziran je i na dijalogu .

 

POINT ONE

 


Point one (.1) është një platformë për kërkimin cilësor, anketave të opinionit publik dhe analizave statistikore.. 

Qëllimi i këtij projekti është të krijojë dhe të përforcojnë një grup të analistëve që do të jetë në gjendje për të kryer analizat statistikore të të dhënave të marra nga zbatimi i hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, dhe për të paraqitur këto të dhëna në një mënyrë efektive dhe interesante duke përdorur software GIS.

 

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 

 


Škola evropskih integracija uspostavljena je 2014. godine kao alternativan centar znanja, obrazovanja i umrežavanja u Mitrovici. Implementirana je od strane NVO AKTIV-a i Evropskog pokreta u Srbiji, a finansirana od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom proteklih pet godina, više od 250 lokalnih aktera učestvovalo je u programu škole i time steklo osnovna i praktična znanja o EU.

 

Kalendari i ngjarjeve

Rezervoni hapsirën PA PAGESË

Si qendër që mundohet të ndihmojë në zhvillimin e demokracisë së drejtpërdrejtë në Veri të Kosovës, ne u ofrojmë hapsirë të gjitha organizatave jo-qeveritare dhe shoqërisë civile që dëshirojnë t’a përdorin atë, me qëllim të nxitjes së vlerave demokratike.

No event found!

Lajmet e fundit – Qendrës Civile të Energjisë

Punëtori për Drejtësinë Tranzicionale

Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë (HLCK) organizoi një seminar për drejtësinë tranzicionale me qëllim të rritjes së njohurive të të rinjve për drejtësinë tranzicionale dhe ballafaqimin me të kaluarën. Punëtoria ishte e dedikuar për pjesëtarët të komunitetit...

Drejt nga Brukseli

Në emisionin e ri të Sporazumit (Marrëveshjes), në intervistë me korrespondentin e Kohës Ditore dhe Jutarnji list nga Zagrebi, Augustin Palokaj, diskutuam për mundësitë e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse midis Prishtinës dhe Beogradit në dritën e...

Arsimi në gjuhën serbe në Kosovë

Më 26 qershor Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve (ECMI) në Kosovë organizoi një konferencë në Qendrën e Energjisë Qytetare ku u prezantua raporti me titull "Arsimi në gjuhën serbe në Kosovë". Rezultatet e hulumtimit, që rrjedhin nga të dhënat e marra...

Palokaj: Marrëveshja kurrë më larg

Korrespondenti i Kohës Ditore të Prishtinës dhe Jutarnji list të Zagrebit, Augustin Palokaj, tha se nuk ka gjasa që në të ardhmen e afërt të ndodh liberalizimi i vizave për Kosovën. Ai foli për temën e proceseve aktuale në Kosovë, rajon, Bruksel, pastaj qëndrimin e...

SporaZoom special – Nevoja për të resetuar dialogun

Para takimit të Prishtinës dhe Beogradit në Paris më 1 korrik, nëse i njëjti ndodh, në emisionin e ri special folëm për normalizimin e marrëdhënieve në rajon me Bodo Weberin nga Këshilli i Berlinit për Politikat e Demokratizimit, Dushan Janjiqin, analist politik nga...

OJQ AKTIV ka organizuar konferencën përfundimtare në kuadër të projektit Zhvillimi i kapaciteteve të anëtarëve të Mekanizmave Koordinues për zbatimin e Planeve të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në shtatë komuna të Kosovës

Më 17 Qershor, 2019 OJQ AKTIV organizoi konferencën përfundimtare në kuadër të projektit 'Zhvillimi i kapaciteteve të anëtarëve të Mekanizmave Koordinues për zbatimin e Planeve të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në shtatë komuna të Kosovës', nën programin...

Ngjarje

Ngjarjet gjatë muajit

Pjesëmarrës

Pjesëmarrësit gjatë muajit

Pin It on Pinterest

Share This