SHIE 2018 Vizitë studimore në Beograd

SHIE 2018 Vizitë studimore në Beograd

Pjesëmarrësit e Shkollës për Integrime Evropiane të këtij viti në kuadër të programit të rregullt vizituan institucionet dhe organizatat serbe në Beograd më 6 dhe 7 dhjetor. Në ditën e parë, në një darkë punë pjesëmarrësit diskutuan dhe shkëmbyen përvojat me...

Pin It on Pinterest