Polaznici ovogodišnje Škole evropskih integracija u okviru redovnog programa posetili su srpske intitucije i organizacije u Beogradu 6. i 7. decembra.

Prvog dana učesnici su na radnoj večeri razgovarali i razmenjivali iskustva sa predstavnicima civilnog društva iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Asocijacije za održivi razvoj, Inicijative mladih za ljudska prava, Beogradske otvorene škole, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Polaznici modula vladavine prava su drugog dana posetili Balkansku mrežu za istraživačko novinarstvo (BIRN) gde su sa novinarima i ostalim zaposlenima razgovarali o načinima izveštavanja i problemima sa kojima se susreću u radu.
Usledio je izuzetno interaktivni sastanak u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije sa njihovim službenicima koji se bave pitanjima evropskih integracija i Kosovom i Metohijom. Nakon ove institucije, učesnici su posetili Ministrarstvo za evropske integracije gde su predstavnici Sektora za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje SSP-a govorili o svom funkcionisanju i odgovarali na pitanja učesnika.

Poseta je završena sastanakom sa sa predstvnicima Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlјe 35: Inicijative mladih za ljudska prava, Instituta za teritorijalni razvoj i Foruma za etničke odnose.

Školu evropskih integracija ove godine realizuju organizacije Evropski pokret u Srbiji- EpuS, Komunikacija za razvoj društva- CSD i Aktiv pod poroviteljstvom Kosovske fondacije za otvoreno društvo- KFOS.

Pin It on Pinterest

Share This