Šef misije Eulex, ambassador Lars-Gunnar Wigemar, posetio je danas kancelariju NVO AKTIV u Mitrovici. Predmet razgovora bila je vladavina prava, poštovanje prava nevećinskih zajednica (sa posebnim fokusom na srpsku zajednicu), ulozi koju NVO AKTIV ima u prevazilaženju izazova u kontaktu sa centralnim vlastima i o tome kako međunarodna zajednica učestvuje u poboljšanju položaja nevećinskih zajednica na Kosovu.

Pin It on Pinterest

Share This