Upoznavanje okoline, drugih zajednica, običaja i kultura, rešavanje konfliktnih situacija, današnja porodica i stil života mladih teme su radionica građanskog vaspitanja koje se od druge polovine marta održavaju u Centru građanske energije.

Radionicu vodi Olivera Milošević, a pohađa je dvadesetoro srednjoškolaca sa severa Kosova.

Ovi događaji sprovode se u saradnji sa organizacijama Mundesia, CBM i Open Data Kosovo.

 

Pin It on Pinterest

Share This