Zajedničkom saradnjom AKTIVA i D4D, u utorak 16. aprila u Centru građanske energije (CEC). Zajedničkom saradnjom AKTIVA i D4D, u utorak 16. aprila u Centru građanske energije (CEC) tužioci, sudije, predstavnici civilnog društva, kao i predsedavajući izbornog veća za prigovore i žalbe Mulj Desku i članovi lokalnih izbornih komisija su se sastali sa ciljem da daju svoj doprinos prilikom ažuriranja priručnika za rešavanje izbornih sporova. Pristuni su imali priliku da daju svoj doprinos u vidu preporuka, predloga i sugestija koje bi omogućile bolji uvid u to kako funkcioniše razrešenje izbornih sporova. Kako je rešavanje pojedinih izbornih sporova veoma kompleksno, pristustvo stručnjaka je bilo od izuzetnog značaja. Radionicu je vodio lokalni stručnjak gospodin Fljorent Spahiu.

Pin It on Pinterest

Share This