Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu

Dokument koji se nalazi pred vama je istraţivanje koje veċ petu godinu zaredom sprovodi NVO AKTIV sa ciljem da identifikuje najvaţnije stavove i percepcije srpske zajednice na Kosovu

Godišnja publikacija CEC 2019.

Godišnja publikacije CEC-a sumira sve urađeno u projektu Centar građanske energije u 2019. godini.

Status manjinskih prava na Kosovu: Izazovi i prepreke

Proteklih nekoliko godina na Kosovu je iskovalo veliki broj dešavanja koja su podstakla suštinske promene u dinamici unutrašnje i spoljne politike Kosova…

Godišnja publikacija CEC 2019.

Godišnja publikacije CEC-a sumira sve urađeno u projektu Centar građanske energije u 2019. godini.

Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu

Istraživanje „Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu“ sprovedeno je u okviru projekta Centar građanske energije koji je sproveo NVO Aktiv uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Analiza trendova: Stavovi građana na severu Kosova

Analiza trendova je redovno istraživanje stavova građana na severu Kosova koje AKTIV sprovodi od 2015 godine. Kvantitativni deo istraživanja za 2017-tu godinu sproveden je u prvoj polovini maja 

Ideja razgraničenja/podele Kosova

Ovo istraživanje je sprovedeno na 400 ispitanika iz srpske zajednice sa celog Kosova u novembru 2018. godine. 

EMPIRICA: godišnja publikacija 2017/2018

Platforma za zastupanje građana ,,Empirica” nastala je kao potreba nevećinskih zajednica na Kosovu za većim učešćem u procesu donošenja odluka kako na lokalnom tako i na centralnom nivou

Kosovo: Zona posebnih pasoša

Labavo određene odredbe sporazuma iz Brisela koji ostavljaju previše prostora za proizvoljna tumačenja, nedoslednu primenu sporazuma, zakona i podzakonskih akata

Školski udžbenici: lokalni problem – regionalna praksa

Problem predstavljen u ovom izveštaju rezimira i daje hronološki prikaz pitanja udžbenika za decu srpske nacionalnosti na Kosovu koji osnovno i srednje obrazovanje pohađaju prema nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije

Pristup dokumentima na Kosovu: glavna prepreka u integraciji nevećinskih zajednica

Sloboda kretanja na Kosovu je ljudsko pravo o kojem se diskutuje još od završetka konflikta. Problematika slobode kretanja je u fokusu već decenijama

POINT ONE: Kosovski parlamentarni izbori – rezultati iz perspektive Srba sa severa Kosova

Politička kriza koja je nastala kao rezultat disfunkcionalnih unutrašnjih odnosa između partija koje čine vladajuću koaliciju na Kosovu, dovela je do vanrednih izbora u junu 2017.

Analiza trendova: Stavovi građana na severu Kosova

Analiza trendova je redovno istraživanje stavova građana na severu Kosova koje AKTIV sprovodi od 2015 godine. Kvantitativni deo istraživanja za 2017-tu godinu sproveden je u prvoj polovini maja 

POINT ONE: Kvalitet obrazovanja na severu Kosova

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi šta studenti visokobrazovnih institucija sa severa Kosova misle o kvalitetu studentskih programa koji im
se nude, koliki je nivo njihovog zadovoljstva ovom ponudom

POINT ONE: Zajednica srpskih opština: obećanja i očekivanja

Ovo istraživanje sprovedeno je početkom maja 2016 godine, 3 godine i mesec dana nakon potpisivanja prvog Briselskog sporazuma

Analiza trendova: stavovi građana na severu Kosova

Analiza trendova je redovno istraživanje stavova građana na severu Kosova koje AKTIV sprovodi od 2015 godine.

Pin It on Pinterest

Share This