Status manjinskih prava na Kosovu: Izazovi i prepreke

Proteklih nekoliko godina na Kosovu je iskovalo veliki broj dešavanja koja su podstakla suštinske promene u dinamici unutrašnje i spoljne politike Kosova…

Analiza trendova: Stavovi građana na severu Kosova

Analiza trendova je redovno istraživanje stavova građana na severu Kosova koje AKTIV sprovodi od 2015 godine. Kvantitativni deo istraživanja za 2017-tu godinu sproveden je u prvoj polovini maja 

CEC - 2017

Centar građanske energije (CGE) je višenamenski društveni centar za podršku civilnim inicijavama i promociju kulture otvorenog dijaloga o relevantnim polikama i praksama vezanim za srpsku zajednicu na Kosovu.

POINT ONE: Kosovski parlamentarni izbori – rezultati iz perspektive Srba sa severa Kosova

Point One – Izbori 2017. Istraživanje o rezultatima vanrednih izbora na Kosovu 2017, ima za cilj da predstavi analitičke i statističke pokazatelje očekivanja koja imaju Srbi sa severa Kosova

Pin It on Pinterest

Share This