NVO AKTIV je 29. jula predstavio u prostorijama Centra građanske energije (CEC) u Severnoj Mitrovici istraživanje po nazivom “Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom” koje je urađeno uz finansijsku podršku Biroa za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenja zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair- INL).

Istraživanje je sprovedeno u šest (6) opština sa srpskom većinom na Kosovu (Severna Mitrovica, Zubin Potok, Lepsovic, Zvečan, Gračanica i Štrpce). Cilј mu je bio da istraži stavove građana u pogledu korupcije i njenog uticaja na njihove zajednice i rad lokalnih upravnih struktura u opštinama obuhvaćenim ovim istraživanjem.

Panelisti na prezentaciji su bili: Shaip Havolli (direktor, Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu), Goran Avramović (novinar, RTV Kim, Gračanica/Graçanicë), Burim Sadiku (Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu), Dušan Radaković (izvršni direktor, Centar za zastupanje demokratske culture – ACDC)

Pin It on Pinterest

Share This