Dva istaknuta politikologa, Stefan Surlić i Igor Novaković, održali su 28. maja prezentaciju koja se sastojala od tri sesije, osvrćući se na objektivnu ocenu benefita primene tehničkih sporazuma na svakodnevni život građana Kosova, sa posebnim fokusom na pozitivni uticaj koji su isti imali na srpsku zajednicu na Kosovu. Ova prezentacija je aktivnost koja je organizovana u okviru projekta Podrška komunikaciji, debate i promovisanju dijaloga pod pokroviteljstvom EU, koja je održana u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici, a uključila je mlade iz Beograda i Severne Mitrovice.

Tokom prezentacije diskutovano je o različitim perspektivama dijaloga između Kosova i Srbije. Jedan od glavnih zaključaka na održanim sesijama je da je primena tehničkih sporazuma otvorila kanale komunikacija između zajednica na Kosovu. Iako su rezultati bili prilično skromni, oni su predstavljali veliki korak koji je omogućio da kosovski Srbi i Albanci zaleče rane rata, oslabe tenzije i postepeno, korak po korak, distanciraju od nacionalističkih narativa.

Tokom prezentacije istaknuto je da su iako tehnički dogovori bili opterećeni težinom političkih narativa dijaloga, praktične posledice, odnosno benefiti za stanovništvo Kosova i Srbije donete primenom tehničkih dogovora, nadmašili su političke diskurse. Iako nisu svi tehnički dogovori primenjeni u potpunosti, ukoliko se trenutna situacija na Kosovu uporedi sa onom od pre 2011, značajni koraci su postignuti u pravcu normalizacije etničkih odnosa na Kosovu.

Prezentacija je uključila sveobuhvatnu i opštu analizu tehničkih dogovora koji su potpisani od strane Beograda i Prištine tokom procesa briselskog dijaloga, koji je podržan od strane EU. Nakon izlistavanja i objašnjenja u vezi sa svim tehničkim dogovorima, dva predavača su se fokusirali na period pre uspostavljanja briselskog pregovaračkog formata, gde je, posledično, analiziran proces koji je doveo do dogovora. Predavači su se osvrnuli na primenu tehničkih dogovora iz perspektive pozitivnih efekata, naročito na njihov uticaj na srpsku zajednicu na Kosovu. Učesnici su imali priliku da podele svoja mišljenja povodom ove teme, kao i da diskutuju o istim sa predavačima.

Ova aktivnost je deo projekta Podrška komunikaciji, debate i promovisanju dijaloga pod pokroviteljstvom EU, koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Ovaj sadržaj je objavljen uz podršku Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost “Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija” i ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske unije.

Pin It on Pinterest

Share This