Predstavnici medija, OCD-a i drugih zainteresovanih strana učestvovali su na lokalnom okruglom stolu u Severnoj Mitrovici, u organizaciji NVO Aktiv, član KSPAG-a. Na okruglom stolu se razgovaralo o prednostima tehničkih sporazuma sa posebnim fokusom na njihov uticaj na kosovske Srbe i ostale zajednice.

Tokom prve sesije okruglog stola razgovarali su o tome kako je primena tehničkih sporazuma uticala na život zajednice kosovskih Srba. Sporazumi o telekomunikaciji i priznavanju diploma spominali su se kao sporazumi koji su najviše bili od koristi srpskoj zajednici na Kosovu. Sporazum o telekomunikaciji omogućio je bolju komunikaciju između zajednica, dok je sporazum o priznavanju diploma omogućio mladima da pronađu posao, idu na programe razmjene i uopšte – bolji profesionalni život. Sporazum o slobodi kretanja takođe je pozitivno uticao na kosovske Srbe. Ipak, primećeno je da postoji razlika u uticaju koji su sporazumi imali na kosovske Srbe, zavisno od toga da li žive južno od reke Ibar ili severno od nje.

Okrugli sto je završen priznanjem potrebe za većim uključivanjem građana u proces dijaloga. Učesnici su naglasili potrebu za transparentnijim procesom kako bi građani bili bolje informisani o procesu i sadržaju dijaloga. Veće uključivanje građana u proces dijaloga će im omogućiti da daju svoj doprinos u rešavanju pitanja koja su im bitna.

Pin It on Pinterest

Share This