Prva dvodnevna radionica u nizu na modulu vladavine prava ovogodišnje Škole evropskih integracija održana je 28. i 29. septembra u Centru građanske energije u Mitrovici.

Dina Rakin i Aleksandar Bogdanović iz Evropskog pokreta u Srbiji održali su prvog dana interaktivnu radionicu o procesu kreiranja javnih politika, alata i evaluacija. Bavili su se određivanjem faza, aktera i instrumenata, ulogom civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, kao i načinima monitoringa i evaluacije. Polaznici su na ovu temu imali kao zadatak i izradu praktičnog rada.

Drugog dana, 29. septembra, prva predavanja održali su Sanja Sovrlić, urednica platforme ,,Crno- beli svet” i Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO ,,Aktiv” na temu watchdog aktivnosti civilnog društva na Kosovu. Svako od predavača je, iz svog ugla i na osnovu svojih iskustava, govorio o građanskom aktivizmu i društveno odgovornom delovanju sa akcentom na ulogu OCD u demokratizaciji društva na severu Kosova.

U drugom delu dana Tatjana Lazarević, urednica portala KosSev i Beljulj Bećaj, analitičar i profesor političkih nauka izneli su svoja bogata iskustva i znanja u vezi praćenja, analize i izveštavanja o spovođenju Briselskog sporazuma.

Ovo je peti po redu ciklus Škole evrospkih integracija koji je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), a koji se realizuje u saradnji sa NVO Evropski pokret u Srbiji i NVO Komunikacija za razvoj društva koja sprovodi modul zaštite životne sredine u Gračanici.

Pin It on Pinterest

Share This