Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) Kosova organizovao je 26. juna u Centru građanske energije konferenciju na kojoj je predstavljen izveštaj pod nazivom „Obrazovanje na srpskom jeziku na Kosovu“.

Rezultate istraživanja, proisteklih iz podataka dobijenih neposredno na terenu, predstavili su projektni koordinator ECMI Kosovo Aleksandar Arsić i istraživačica Dijana Hasani.

Pin It on Pinterest

Share This