O NAMA

Centar građanske energije (CGE) je društveni centar za podršku civilnim inicijativama i promociju kulture otvorenog dijaloga o relevantnim politikama i praksama vezanim za srpsku zajednicu na Kosovu. Ovaj novootvoreni društveni centar na severu Kosova ima za cilj da stvori javni prostor za spajanje civilnog društva sa vodećim, lokalnim donosiocima odluka.

Centar okuplja građane, nevladine organizacije, predstavnike vlasti i civilnog društva, medije i aktiviste, kako bi ih uključio u otvoreni dijalog i podstakao na učestvovanje u kreiranju njihove društvene realnosti. Ovaj Centar predstavlja platformu na kojoj javno mnjenje jasno izražava svoj stav. Njegova svrha jeste razvitak demokratije, kulture javne diskusije i zajedničkog pronalaženja rešenja za aktuelne političke, ekonomske i socijalne probleme.

Osnivač CGE-a je KFOS (Kosovska fondacija za otvoreno društvo), a njegovi korisnici su sve nevladine organizacije sa severa Kosova koje bi ga koristile u cilju promovisanja demokratskih vrednosti i kulture otvorenog dijaloga. Nevladina organizacija “Aktiv” je u ime KFOS-a zadužena za obezbeđivanje nesmetanog, svakodnevnog funkcionisanje centra i koordinaciju aktivnosti sa civilnim sektorom na Kosovu i u regionu.

 

1. Teme i tip aktivnosti

Sve organizacije koje se obavežu da prostor CGE-a neće zloupotrebljavati, širiti govor mržnje, niti ga koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe imaju pravo da koriste resurse Centra. Svrha Centra jeste da promoviše i neguje kulturu javne, tolerantne i dostojanstvene diskusije, i samo takva njegova upotreba jeste opravdana. Teme i aktivnosti koje se mogu organizovati u prostorijama Centra građanske energije tiču se, pre svega, života srpske zajednice na Kosovu, bave se promocijom ljudskih i manjinskih prava, otvorene diskusije i pronalaženja rešenja za probleme političke, ekonomske i socijalne prirode koji postoje na Kosovu.

Aktivnosti koje se u Centru građanske energije mogu odvijati su sledeće:

o Javne diskusije i okrugli stolovi

Sve organizacije koje žele da pokrenu javnu diskusiju na bilo koju temu koja ulazi u okir vrednosti koje CGE neguje (primer: ekonomski razvoj, problem nezaposlenosti, diskriminacija, zaštita ljudskih i manjinskih prava, zaštita životne sredine, tolerancija) mogu koristiti prostorije Centra građanske energije.

o Konferencije

Sve organizacije koje žele da organizuju konferencije za medije ili donatore na bilo koju temu koja ulazi u okvir vrednosti koje CGE neguje mogu to učiniti u prostorijama Centra.

o Predstavljanje istraživanja

Sve organizacije koje žele da predstave istraživanja koje su oni sproveli ili bilo kakvu naučnu vrstu studije, a tiču se tema i vrednosti koje CGE promoviše, mogu to učiniti u okviru naše platforme za lobiranje „Empirica“. Mi se obavezujemo da im ponudimo tehničku i logističku podršku, a potrudićemo se i da dovedemo što veći broj medija da ova istraživanja proprate. Za više informacija pogledati odeljak – „Empirica“.

o Treninzi, radionice, letnje škole, seminari

Sve organizacije koje žele da organizuju treninge, radionice, letnje škole, seminare i slične aktivnosti koje ulaze u tematski okvir CGE-a, ili se bave promovisanjem demokratskih vrednosti i kulture javne diskusije, mogu to učiniti u prostorijama našeg Centra. Ukoliko neka organizacija želi da organizuje tip aktivnosti koja nije pobrojana u ovoj listi, ili ukoliko želi da se bavi temom koja ne ulazi direktno u tematski okvir koji CGE promoviše, mora prvo kontaktirati i konsultovati se sa menadžmentom Centra kako bi video da li je to izvodljivo. Za više informacija pogledati odeljak – „Kontakt“.

2. Besplatno korišćenje

Kao Centar koji želi da pomogne razvoju direktne demokratije na severu Kosova, mi prostor pružamo svim nevladinim i civilnim organizacijama koje bi ga koristile u cilju negovanja demokratskih vrednosti bez ikakvih naknada. Ono što mi našim korisnicima nudimo jeste prostor visokih kapaciteta, tehničku podršku i medijsku vidljivost. S druge strane, osveženje prilikom događaja i druge vrste troškova bi korisnici trebali sami da obezbede.

3. Zakazivanje termina i procedura organizovanja događaja

*Pre događaja*

Pre organizovanja događaja potrebno je zakazati termin za iznajmljivanje prostorija našeg Centra najmanje 5 dana unapred. To se može uraditi popunjavanjem formulara koji možete pronaći na ovom sajtu (kliknuti na link „Booking“) ili direktnim kontaktiranjem menadžmenta Centra putem telefona ili e-maila. *Za vreme događaja* Za vreme korišćenja Centra, neophodno je da se distribuira i popuni lista prisutnih (attendance list) čija će se kopija potom poslati Centru za arhiviranje. Ukoliko organizacija nema svoju formu ove liste, koristiće se forma Centra.

*Nakon događaja*

Takođe, nakon organizovanja događaja, njeni organizatori su u obavezi da popune “Statistički izveštaj događaja” čiju će formu dobiti od menadžmenta Centra. Ovaj dokument je vrlo jednostavan za popunjavanje, a Centru izuzetno pomaže za evaluaciju njegovog rada.

4. Način korišćenja CGE-a

Korisnici Centra imaju obaveze da se prema resursima Centra ophode odgovorno i sa puno pažnje. U cilju očuvanja kapaciteta Centra, menadžment Centra je usvojio politiku direktne, personalizovane odgovornosti za štetu koja je nastala u vremenskom periodu njegovog korišćenja. To znači da će glavni koordinator/direktor/ovlašćeni predstavnik organizacije koja organizuje aktivnosti u Centru garantovani vraćanje Centra u zatečeno stanje (uključujući i nadoknadu za eventualnu štetu, čišćenje Centra po završenoj aktivnosti i slično).

5. Platforma za lobiranje „Empirica“

Platforma za lobiranje i zastupanje„Empirica“ je jedan od produkata Centra građanske energije koji ima za cilj da promoviše participaciju civilnih organizacija u procesu donošenja odluka. U okviru ove platforme sve civilne organizacije koje žele da iznesu svoja istraživanja, koja ulaze u tematski i vrednosni okvir CGE-a, mogu to učiniti u prostorijama našeg Centra. Ove organizacije obavezuju se da istraživanja i studije koje izlažu prikazuju realnu, empirijski dokazanu i objektivnu sliku datog problema, kao i da u slučaju istraživanja javnog mnjenja prikazuju metodološki potvrđeno mišljenje građana. Poželjno je da nam organizacije daju pravo da njihova istraživanja publikujemo na našoj web stranici u cilju povećavanja njegove vidljivosti i isticanja važnosti datog problema u društvu. Međutim, s obzirom na to da se CGE vodi principom zaštite autorskih prava i poverljivih podataka, nijedno istraživanje za koje Centar nije dobilo zvaničnu potvrdu o objavljivanju neće biti publikovano. S druge strane, ono što su sve organizacije koje budu svoja istraživanja iznosila u okviru platforme „Empirica“ u obavezi jeste da dostave Centru apstrakt istraživanja koje ćemo mi objediniti u našoj godišnjoj publikaciji.

6. Čuvanje poverljivih podataka

Mi se obavezujemo da ćemo održavati najviši nivo integriteta u poslovanju sa bilo kojom organizacijom, da ćemo čuvati i štititi sve privatne informacije koje smo tokom ovog poslovanja od tih organizacija dobili, a isto to očekujemo i od onih koji sa nama sarađuju.

7. Zakonski okvir

Naše aktivnosti i saveti koje budemo davali uvek će biti u skladu sa zakonskim okvirom, te isto tako očekujemo da i organizacije koje sa nama sarađuju nikako ne povređuju, niti na bilo koji način ugrožavaju životnu sredinu, principe osnovnih ljudskih prava i da uvek rade u skladu sa dobrobiti celog društva.

8. Jednakost i nediskriminacija

Mi se obavezujemo da naše aktivnosti i način poslovanja neće ni na koji način diskriminisati bilo koga na osnovu pola, boje kože, seksualne pripadnosti, religije, godina ili invaliditeta. Isto to očekujemo od onih koji sa nama sarađuju.

9. Etika

Mi uvek poslovima upravljamo profesionalno, pošteno i časno, i to isto očekujemo od organizacija sa kojima sarađujemo. Naši saveti, tehnička i metodološka pomoć koju ćemo organizacijama pružati uvek će biti u skladu sa osnovnim etičkim principima.

10. Garantovanje kvaliteta

U želji da uvek poboljšavamo i razvijamo rad Centra, zamolili bismo naše korisnike da nakon korišćenja Centra popune anketu o kvalitetu usluge i upute nam savete i preporuke kako da rad Centra unapredimo.

11. Kontakt

Za sva dodatna pitanja, nedoumice i savet slobodno nas kontaktirajte ili putem elektronske pošte na adresi office@civicenergycenter.org ili putem telefona na broj +381 64 4548104 ili +383 49 444588

Pin It on Pinterest

Share This