Pružanje jednakih mogućnosti svim građanima bez obzira na pol i druga lična svojstva odlika je finskog društva koja je dovela do toga da Vladu Finske danas predvodi Sana Marin, trenutno najmlađa premijerka na svetu, u koaliciji sa još četiri partije koje takođe predvode žene. Ovim rečima se ambasadorka Finske na Kosovu g-đa Pia Stjernval osvrnula na pitanje o poukama nove finske Vlade tokom događaja „Kafa sa ambasadorom“ koji je održan u Mitrovica društvenom klubu u ponedeljak, 16. decembera 2019.

Teme razgovara sa ambasadorkom Finske ticale su se se završetka finskog predsedavanja Savetom Evropske unije, evropskom perspektivnom Zapadnog Balkana, kao i zaštite dvojezičnosti u ovoj nordijskoj zemlji.

Kao neke od najvećih dostignuća finskog predsedavanja Savetom EU, ambasadorka Stjernval je izdvojila smanjenje „ugljeničkog otiska“ koje potiče od samih institucija EU, jačanje vladavine prava i zaštite sloboda na prostoru EU, borbu protiv hibridnih pretnji, promociju kompetitivnosti evropskog tržišta kroz digitalizaciju, kao i jačanje globalne uloge EU.

Kada je reč o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ambasadorka je iznela uverenje da među članicama EU postoji svest da je potrebno postići konsenzus oko nastavka politike proširenja i da je zastoj samo privremen. Sa druge strane, ambasadorka je istakla da evropski put Kosova ipak prvenstveno zavisi od rezultata u pogledu jačanje vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa, ali i implementacija zakona koji se tiču položaja zajednica.

Kao dvojezična zemlja u kojoj finski i švedski uživaj status zvaničnih jezika, Finska je dobro upoznata sa izazovima očuvanja identiteta manjinskih grupa. Ambasadorka je u tom pogledu podvukla da pokazatelj demokratičnosti jedne zemlje upravo predstavlja zaštita prava nevećinskih zajednica i iznela očekivanje da će Kosovo nastaviti da radi u tom pravcu.

Učesnici događaja su, međutim, naglasili da srpska zajednica na Kosovu oseća da se nalazi pod velikim pritiskom upravo zbog toga što teži da očuva svoj poseban identitet i da do sada nije prepoznala da Brisel ulaže dovoljno napora da je u tome podrži.

Aktivnost „Kafa sa ambasadorom“ sprovodi NVO Aktiv u okviru projekta Mitrovica Social Club, koji je finansijski podržan od Kosovske fondacije za otvoreno drustvo (KFOS).

Pin It on Pinterest

Share This