Koji su kriterijumi, a koje procedure za verifikaciju diploma studenata koji su diplomirali na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, bile su teme informativne sesije koju je 5. juna održao Aleksandar Arsić iz Evropskog centra za pitanje manjina (ECMI Kosovo). Ovom prilikom, prisutni su obavešteni i o najnovijim dostignućima i rezultatima procesa verifikacije diploma, kao procesa koji traje već nekoliko godina.

Centar građanske energije i ECMI Kosovo preduzeli su sve predložene mere nadležnih institucija u vezi sa sprečavanjem virusa Korona.

Pin It on Pinterest

Share This