Prvi javni sastanak Foruma za omladinske politike, na kojem se govorilo o potrebama i problemima mladih sa severa Kosova, održan je 5. septembra u Centru građanske energije. Na sastanku su pokrenute teme angažovanja i perspektive mladih na severu Kosova, saradnja mladih i lokalnih institucija, uloga medija i učešćа mladih u procesima donošenja odluka na lokalu. To će poslužiti za pisanje predloga praktičnih politika koji će izraditi OEK Sinergija, organizator ovog sastanka.

Prisutni su bili predstavnici lokalnih samouprava, studenata, nevladinog i međunarodnog sektora, kao i mladi od 15-30 godina.

Ova aktivnost finansijski је podržana od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Pin It on Pinterest

Share This