Film gruzijske produkcije pod nazivom „Mandarine“ četvrti je u nizu prikazanih dela na filmskom platnu u kafeu Mitrovica Social Club. Pre projekcije ovog ostvarenja, politikolog Ognjen Gogić upoznao je prisutnu publiku sa kontekstom konflikta na području Kavkaza, koji je glavna tema ovog filma, dao poseban osvrt na raspad SSSR i ukazao na sličnosti sa sukobima na Balkanu.

Postojanje konflikata koji dele određeno društvo na osnovu različitih karakteristika nije karakteristika samo društva na Kosovu. Projekcijom ovog, ali i ostalih predviđenih filmova, koji kroz umetnički izraz kritikuju i prikazuju podele u (post)konfliktnim društvima širom sveta, za ovdašnju publiku otvoriće se novi uvid u to kako i na koji način je moguće objektivno posmatrati ceo kontekst, tj. imati empatije za sagledavanje situacija svih strana uključenih u konflikt.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta Mitrovica Social Club, koji NVO Aktiv implementira uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Pin It on Pinterest

Share This