NVO „Žensko pravo“ organizovala je danas u Kosovskoj Mitrovici panel diskusiju na temu „ Osnaživanje žena i proces izgradnje mira:  Traženje zajedničkog interesa“.

Učesnici diskusije raspravljali su o ključnim problemima ženske populacije na Kosovu a kao kritične tačke locirane su  političko angažovanje žena, rodno zasnovano nasilje  i ekonomsko osnaživanje žena, a fokus je bio na finansijskoj podršci ženskog nevladinog sektora kako bi ono, što je praksa u svetu, moglo kontinuirano da se bavi podrškom ženama u svakoj prilici sa posebnim akcentom na zbrinjavanje žrtava nasilja.

Diskusiji su prisustvovali i predstavnici kosovske policije, lokalne samouprave, privatnog sektora i međunarodnih organizacija.

Pin It on Pinterest

Share This