Trening osnova istraživačkog novinarstva

Trening osnova istraživačkog novinarstva

Razlike između istraživačkog novinarstva i dnevnog izveštavanja, mogućnosti i ograničenja istraživačkog novinarstva u nedemokratskim društvima, izazovi pisanja istraživačke priče bile su, između ostalog, teme trodnevnog treninga o istraživačkom novinarstvu koji su u...
Okrugli sto o pozitivnim rezultatima primene tehničkih sporazuma

Okrugli sto o pozitivnim rezultatima primene tehničkih sporazuma

Predstavnici medija, OCD-a i drugih zainteresovanih strana učestvovali su na lokalnom okruglom stolu u Severnoj Mitrovici, u organizaciji NVO Aktiv, član KSPAG-a. Na okruglom stolu se razgovaralo o prednostima tehničkih sporazuma sa posebnim fokusom na njihov uticaj...
Forum za omladinske politike

Forum za omladinske politike

Prvi javni sastanak Foruma za omladinske politike, na kojem se govorilo o potrebama i problemima mladih sa severa Kosova, održan je 5. septembra u Centru građanske energije. Na sastanku su pokrenute teme angažovanja i perspektive mladih na severu Kosova, saradnja...
Sastanak lokalnih aktera za promociju zapošljavanja mladih

Sastanak lokalnih aktera za promociju zapošljavanja mladih

GIZ je 17. jula u Centru građanske energije organizovao sastanak lokalnih aktera za promociju zapošljavanja mladih. Sastanak je održan u formi radionice na kojoj su prisustvovali predstavnici kancelarije za zapošljavanje, privatnog sektora, biznis koledža i nevladinih...
Radionica o tranzicionoj pravdi

Radionica o tranzicionoj pravdi

Fond za Humanitarno Pravo Kosovo (FHPK) organizovao je radionicu o tranzicionoj pravdi, sa ciljem povećanja znanja mladih o tranzicionoj pravdi i suočavanja s prošlošću. Radionica je bila namenjena pripadnicima srpske zajednice, a predavanje je održao direktor...
Obrazovanje na srpskom jeziku na Kosovu

Obrazovanje na srpskom jeziku na Kosovu

Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) Kosova organizovao je 26. juna u Centru građanske energije konferenciju na kojoj je predstavljen izveštaj pod nazivom „Obrazovanje na srpskom jeziku na Kosovu“. Rezultate istraživanja, proisteklih iz podataka...

Pin It on Pinterest