Zagovarački forum

15. oktobra Centar građanske energije bio je domaćin zagovaračkog foruma, koji za cilj ima za cilj ukljucivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog drustva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom, a radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Zagovarački forum je podeljen u dva panela, a učesnici su Biljana Jaredić, predsedavajuća SO Zvečan, Stefan Veljković, izvršni direktor OEK Sinergija, programski direktor NVO Nova društvena inicijativa Aca Mitić, novinarka Radija Kosovska Mitrovica Maja Fićović, istraživačica Milica Andrić i Srđan Vučinić iz opštine Zubin Potok.

Ovaj forum organizuju NVO Nova društvena inicijativa (NSI) i NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD).