Uprkos pojačanom prisustvu policije, stanovništvo na severu Kosova se ne oseća sigurno

NVO Humani centar Mitrovica danas je predstavio mesečni izvestaj za juli mesec, tj. rezultate “Securymetar”-a, projekta koji predstavlja inicijativu sa namerom da se ocene bezbednosni problemi u četiri opštine na severu Kosova od strane civilnog društva.

Na osnovu svih prikupljenih informacija i detaljnih analiza, ključni nalazi “Securymetar”-a za jul mesec su:

- povećanje broja policijskih službenika, kao i policijskih patrola na severu Kosmeta duž magistralnih puteva;

- aktivno trovanje pasa lutalica upotrebom visoko toksičnih sredstava, koje mogu ugroziti zdravlje stanovnistva;

- osam krivičnih dela na severu Kosmeta (bez podataka za Kosovsku Mitrovicu);

- šumske krađe;

- opasnost od prelivanja reke Ibar i mogucnost poplava;

- veliki broj požara na severu Kosova.

Petronić je na kraju izlaganja dodao i da se nastavlja sa dovoženjem pasa lutalica kamionskim transportom sa juga na sever Kosova, u okolini Dudinog krša i Grabovca, što predstavlja opasnost po lokalno stanovništvo. 

Ukazao je i na broj saobraćajnih nesreća na manje-više istom nivou, što se dovodi u vezu sa veoma lošim stanjem puteva.

Pomenuti projekat podržan je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS.