Učešće javnosti u procesu javnih konsultacija

Platforma CiviKos je 20. marta organizovala radionicu o učešću javnosti u procesu javnih konsultacija. Ciljna grupa radionice su bile organizacije civilnog društva iz četiri opštine sa severa Kosova, a čija je delatnost kreiranje politika, ali i transparentnost, odgovornost i zagovaranje, kao i organizacije koje rade sa marginalizovanim grupama.

Radionice je održana u Centru građanske energije, a prisustvovalo je 15-ak pripadnika NVO sektora sa severa Kosova.