Predstavljanje Analize trendova

Centar građanske energije je 25. septembra u Severnoj Mitrovici bio domaćin prezentaciji Trend analize za 2018. godine, čiji je autor NVO Aktiv. Ovaj izveštaj je produkt godišnjeg istraživanja javnog mnjenja koji se sprovodi u četiri opštine na severu: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, gde je učestvovalo 800 ispitanika. Rezultati Trend analize su prezentovani od strane šefa kancelarije za praktične politike, Caleb Waugh-a. Maja Fićović, novinarka Radija Kosovska Mitrovica, imala je ulogu moderatorke diskusije, dok je Nenad Radosavljević, direktor TV Mir iz Leposavića, pružio kritički osvrt na nalaze istraživanja u ulozi paneliste. Tokom prezentacije su razmatrani najvažniji nalazi ovogodišnje trend analize.

Teme o kojima se raspravljalo su sledeće: međuetnička interakcija između Srba i Albanaca, spoljna migracija, bezbednosne dileme, upotreba kosovskih institucija od strane srpske zajednice i učestvovanje na kosovskim izborima. Tokom diskusije se takođe raspravljalo i o trenutnim političkim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočava Kosova. Jedna od ključnih zapažanja gospodina Radosavljevića ticala su se političke apatije u okviru srpske zajednice, naročito kada su u pitanje mlade generacije. Naglašeno je da ova apatija proizilazi iz gubitka poverenja u političke procese koji se direktno tiču zajednice. Ovo je delimično prouzrokovano nedavnim nasilnim incidentima i lošom komunikacijom sa srpskom zajednicom koja se tiče Briselskog sporzuma i njegovog uticaja na njihove živote. Kao negativna posledica ovakvog političkog procesa, mlađegeneracije ne vide perspektivu, te ih to dodatno motiviše da migriraju sa Kosova. Uz to, prisutno je i odustajanje od učestvovanja u politici, što je navelo panelistu da postavi sledeće pitanje: ,,Gde su mladi ljudi u politici?ˮ

Između ostalog, raspravljalo se i o ekonomskoj međuzavisnosti, koju gospodin Radosavljević percipira kao dobar metod za buduće pozitivne međuetničke odnose. U odsustvu takve međuzavisnosti i percipiranog nedostatka političke i ekonomske podrške od strane međunarodne zajednice srpskom nevladinom sektoru na Kosovu, panelista zaključuje da ,,se situacija na Kosovu nije menjala još od 1999ˮ. U svetlu ovih stavova, panelista se pozvao na pravičniju ,,novu realnostˮ koja će zaista da uključi brige i potrebe srpske zajednice. Takođe je napomenuto da postoji potreba za samoosnaživanjem srpske zajednice na Kosovu, izvan kruga donosilaca odluka koji dolaze iz Beograda i Prištine.

Celokupni izveštaj možete pronaći putem sledećeg linka: http://www.ngoaktiv.org/publication/trend-analysis-2018