Pozivnica - Forum Future

NVO Aktiv iz Severne Mitrovice ima zadovoljstvo da vas pozove na konferenciju Forum Future o stereotipima između Srba i Albanaca na Kosovu. Konferencija će biti održana 7. decembra od 13 časova u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici.

Govornici će biti:

  • Nebojša Vladisavljević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu,
  • Bekim Bljakaj, direktor Centra za humanitarno pravo
  • Živojin Rakočević, novinar i književnik.

Kao pripremu za ovu konferenciju Aktiv je sproveo istraživanje koje je obuhvatilo srpske i ispitanike albanske nacionalnosti, kao i fokus grupe, po jednu u obe zajednice. Sve to je sažeto u kratak izveštaj koji će na konferenciji biti predstavljen, nakon čega će panelisti prokomentarisati (10-15 minuta). Nakon izlaganja panelista otvara se diskusija sa prisutnom publikom.

Prevod na srpski, albanski i engleski jezik na konferenciji će biti obezbeđen.

                                                                                                                                                                                       

S poštovanjem,

NVO Aktiv