Potrebno pojednostavljenje modela glasanja na Kosovu

O izbornim pravima i integritetu izbora na Kosovu govorilo se danas u Centru građanske energije na radionici organizovanoj od strane NVO ,,Aktiv” i Instituta Demokratija za razvoj (D4D) uz podršku Federalnog odeljenja spoljnih poslova Ambasade Švajcarske. Na ovoj diskusiji učešće su uzeli predstavnici institucija koji su i najodgovorniji za izborni proces- iz Sekretarijata Centralne izborne komisije (CIK), Đemajl Pećani, ispred Komisije za prigovore i žalbe, Mulj Desku, glavni tužilac Osnovnog suda u Mitrovici, Šućri Sulja, relevantni aktivisti civilnog sektora, ali i svi građani zainteresovani za ovu tematiku.

Govorilo se, najpre, o ulozi centralnih izbornih organa u očuvanju integriteta izbornog procesa, pri čemu se istaklo da ,,ukoliko nema ravnopravnosti, odnosno transparentnosti od centralnog do lokalnog nivoa, integritet procesa će biće ugrožen”, rekao je g. Pećani iz CIK-a.

Predstavnik Komisije za prigovore i žalbe objasnio je prisutnima kakve su procedure za prigovore i žalbe. Kazao je, između ostalog, da postoji nekoliko etapa izbornog postupka i da sve etape imaju svoje rokove koje je pri podnošenju žalbi neophodno poštovati.

Na pitanje kakva je uloga Osnovnog tužilaštva u slučajevima krivičnih dela protiv izbornih prava odgovorio je Šućri Sulja, glavni tužilac Osnovnog suda u Mitrovici. Sulja je kazao da je na poslednjim izborima zabeleženo znatno manje krivičnih prijava, kao i da su uslovi glasanjana Kosovu bolji u odnosu na pređašnje godine.

Nakon konstruktivne diskusije svih prisutnih učesnika, date su preporuke za sve tri institucije. Naglašeno je da je ovo idealna godina u kojoj se većina problema, a na osnovu postojaćeg akcionog plana, može rešiti. Sugeriše se eventualno rešavanje pitanja rokova u žalbenom postupku, bolja veza sa opštinama i Opštinskim izbornim komisijama, njihova aktivnija uloga u informativnoj kampanji, uprošćavanje modela glasanja i nalaženje načina da se glasanje omogući i raseljenim licima u Srbiji i dijaspori. Jednako pravo za sve, pravilo je koje se mora poštovati, a ujedno i poruka koja je poslata sa današnjeg događaja.