Polaznici i polaznice Škole evropskih integracija zabrinuti zbog neregularnosti lokalnih izbora na Severu i nemogućnosti pristupanja ličnim dokumentima

Prethodne nedelje su polaznici i polaznice Škole evropskih integracija u okviru studijske posete Prištini posetili Kancelariju Evropske Unije na Kosovu, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i nevladinu organizaciju Grupa za pravne i političke studije. Posetu su organizovali Fondacija za otvoreno društvo Kosova i NVO Aktiv.

Cilj posete bio je da polaznike i polaznice upozna sa radom glavnih aktera u procesu evropskih integracija, kao i da im pruži priliku da adresiraju sprecifične probleme sa kojima se nevećinske zajednice suočavaju na Kosovu.

U Kancelariji Evropske Unije polaznike i polaznice dočekao je viši politički savetnik Bojd Mekekni koji je sa njima govorio o benefitima i posledicama koje je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju doneo kosovskom društvu i ulozi Kancelarije u tom procesu. Između ostalog, polaznici i polaznice su izneli problem neregularnih lokalnih izbora na Severu koji su sprovedeni pod velikim pritiscima na glasače i pored prisustva posmatrača iz međunarodne zajednice koji nisu uradili ništa da adresiraju ovu svima očiglednu situaciju.

Generalni sekretar Ministarstva za evropske integracije Demuš Šaša je u interaktivnom razgovoru sa polaznicima i polaznicama predočio proces evropskih integracija na Kosovu, dobre prakse i probleme na koje isti nailazi.

Bekim Hodža, generalni direktor Agncije za civilnu registraciju, odgovarao je na pitanja polaznika i polaznica koja su se ticala komplikovanih, nejasnih i diskriminatornih procedura koje Ministarstvo unutrašnjih poslova zahteva pri priznavanju srpskih vozačkih dozvola i izdavanja kosovskih ličnih dokumenata.

Na kraju posete, u Grupi za pravne i političke studije, raspravljalo se o uticaju koje civilno društvo ima na evropsku agendu Kosova i institucije zadužene za ovaj proces.

„Kao polaznica Škole evropskih integracija veoma sam zadovoljna studijskom posetom Prištini. Osim same posete institucijama, izuzetno su bili zanimljivi govori izlagača kao i interaktivni razgovori o aktuelnim temama“, utisak je Marine Marković.  

Škola evropskih integracija u Mitrovici je dvosemestralni obrazovni program namenjen zaposlenima u javnim institucijama, članovima i članicama civilnog društva i studentima i studentkinjama sa severa Kosova. Cilj projekta je da pomogne građanima i građankama da tema evropskih integracije ne doživljavaju kao stranu i udaljenu. Ideja škole je da promoviše važnost znanja o fukcionisanju EU, podigne svest javnosti i ohrabri javni dijalog o procesu evropskih integracija. Ovo će rezultirati u kvalitetnijem procesu donošenja odluka koje se tiču lokalnih ekonsomskih, političkih i društvenih javnih politika, kao i poboljšanju prekogranične saradnje i boljoj upotrebi predpristupnih fondova.