NVO Žensko pravo i Kancelarija ombudsmana na Kosovu: Ljudska prava ugrožena su politikom

NVO „Žensko pravo“ organizovala je u Centru građanske energije trening za predstavnike civilnih organizacija u vezi primene Zakona o ljudskim pravima a u okviru koga je i Zakon o rodnoj ravnopravnosti kao i Zakon o radu institucije ombudsmana.

Trening su održale Miljana Šćekić  i Ljuljeta Domaniku iz Kancelarije ombudsmana na Kosovu.
Treneri su govorili o nadležnostima ombudsmana u slučaju kršenja ovih zakona, ali i konkretno tokom sudskog postupka.

Vrlo često, ljudska prava na Kosovu evidentno se krše a institucija ombudsmana je nemoćna jer je primena Zakona direktno politički uslovljena pregovorima u Briselu – poput priznavanja diploma fakulteta. Ombudsman može dosta da pomogne i u administrativnim procedurama  koje gradjanima otežavaju život, kažu između ostalog treneri.

Bilo je reči i o tome kada se institucija ombudsmana direktno uključuje u sudske postupke a govorilo se i o pravu građana na Kosovu da se obrate Sudu za ljudska prava u Strazburu.