I nakon godinu dana, integracija pravosuđa je nepotpuna

Jedan od glavnih uzroka neefikasnosti pravosuđa na severu Kosova je nedostatak prevodilaca, a samim tim i neadekvatnog prevoda, zaključak je konferencije o stanju u pravosuđu koja je juče održana u Centru građanske energije.

Osnovni  sud u Mitrovici, bez ogranaka, ima samo dva profesionalna prevodioca, što nikako nije dovoljno, istakao je Miloš Marković, zamenik administratora Osnovnog suda u Mitrovici. On je ocenio i da integracija nije odrađena kako treba, da je sve bilo nespremno, da je integrisano samo osoblje, a da ostale tačke sporazuma nisu primenjene. Od 260 predmeta, koliko su sudije dale na prevod na srpski jezik u martu mesecu, nije preveden nijedan. Ne iz razloga što sud ne radi ništa, nego zato što ne postoji fizička mogućnost da oni to prevedu ili da odrade taj predmet” – podvukao je Marković. Nakon raspisivanja konkursa Sudskog saveta za pet prevodioca i 10 njih, koji će biti plaćeni od UN-a, Marković smatra da će stanje u budućnosti biti bolje. 

Na konferenciji je ACDC predstavio rezultate istraživanja o situaciji nastaloj nakon integracije pravosuđa na severnom Kosovu.

Aleksandar Rapajić projektni menadžer u ACDC-a rekao je da je utvrđeno da je poverenje građana u sudstvo još uvek veoma slabo, kao i da sudovi, i pored toga što su formalno stvoreni i integrisani, još uvek ne funkcionišu u svom punom kapacitetu. “Još uvek se mali broj slučajeva rešava. Nisu rešeni problemi slučajeva prethodnog, srpskog sudstva. Tako da postoji jedna rupa u pravnoj sigurnosti i zbog toga što se slučajevi još uvek ne rešavaju, malo je poverenje građana", rekao je Rapajić.

Direktor Advokatske komore Kosova Yll Zekaj rekao je da još uvek ne mogu da se reše problemi nastali ‘pravnim vakuumom’ proteklih godina i da u sudovima na Kosovu ima preko 300 hiljada predmeta i građani u nekim slučajevima za jednu odluku čekaju i do 10 godina.

“Integraciju sistema na severu očekujem kao jedan proces. Ne možemo očekivati nešto veliko na početku, ali trebamo dati veliki doprinos kako bi se ovo stanje što pre poboljšalo, praktično, ali i dodatnim budžetom Vlade, kako bi intervenisali u onim delovima gde je to potrebno” – kazao je Zekaj. 

“Stanje u pravosuđu” je završna konferencija projekta “Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, gde smo?”, koji je ACDC sproveo u saradnji sa Kontakt Plus radijom.

Projekat je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo – KFOS.