Forum teatar: Skrivena lica

Glumačka ekipa NVO Artpolis-a je u četvrtak, 21. juna u Centru građanske energije odigrala predstavu koja predstavlja sintezu jedne aktuelne teme – rodnog nasilja sa ambijentalnim komforom i privatnosti koju nudi odlazak na psihoterapiju.

Pet različitih profila ljudi polgedalo je istini u oči i skinulo maske koje svakodnevno nose i koje u mnogome predstavljaju društvena obeležja pojedinaca. Mladi glumci su, uz pomoć iskusnog reditelja, tumačenjem ovih uloga zagrebali ispod površine, ispod fasade i maske koju pojedinac stavlja na sebe pri interakciji sa zajednicom u cilju samozaštite i straha od osude i stigmatizma.

 Vođena željom za unapređenjem društva ova glumačka trupa Artpolis-a izvela je jednu smelu predstavu o rodno zasnovanom nasilju i posledicama koje ostavlja, prvenstveno na žene i mlade, a koncept Forum Teatra omogućio je i interakciju publike sa likovima u želji za dobijanjem odgovora.