Klubi Social Mitrovica

Koncepti i klubit social te Mitrovicës ësht krijuar nga OJQ Aktiv në vitin 2014 me qëllimin për të krijuar një hapësirë për dialog të hapur për të gjithë qytetarët në veri të Kosovës. Ideja e këtij projekti është që Mitrovicën te bëje në mënyrë të hapur për ide dhe perspektiva të ndryshme, por edhe për promovimin e dialogut me interes për komunitetin serb me tema të ndryshme që mund të mos jetë gjithmonë e natyrës politike. Në këto debate, ne po nisim tema të tilla si: ekonomia, papunësia, mjedisi, dhuna e të rinjve, fesë, kulturës, dhe situatën aktuale në skenën ndërkombëtare. Këto diskutime bashkojnë njerëzit nga të gjitha pjesët e shoqërisë, ku ne atmosferen jo formale ne kafiteri anëtarët të komunitetit lokal mund të diskutojnë me ekspertët, vendimmarrësit dhe me njëri-tjetrin në lidhje me problemet e tyre të përditshme duke u përpjekur për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.

Lajm

MSC: Kritika socio-politike përmes shprehjes artistike(VIDEO)

Sa është e pranishme kritika shoqëroro-politike në skenën publike artistike sot? Në cilën fushë është më e pranishme dhe kush janë bartësit e saj? Cila është gjendja e lirisë së shprehjes në shoqërinë tonë? Dhe sa është efikase në kohën e sotme të shprehësh dhe nënshtrosh qëndrimin tënd shoqëror, moral dhe politik përmes shprehjes artistike?

Opširnije...

Kritika socio-politike përmes shprehjes artistike

Arti gjithmonë zhvillohet në suazat e kontekstit socio-politik, ndërsa shprehja kulturo-artistike gjatë historisë ka qenë treguesi i parë i pakënaqësisë së njerëzve me mënyrën e qasjes ose mosqasjes ndaj problemeve. Artisti nuk mund të mos merret me politikën në formën e saj burimore, që nënkupton angazhimin e vazhdueshëm të njeriut në procesin e krijimit të një shoqërie më të mirë dhe më të rregullt, pavarësisht çmimit që mund të jetë shumë i lartë. Artisti duhet të ketë një qëndrim politik, por po aq është e rëndësishme që ai të kuptojë që të pasurit e një qëndrimi politik nuk do të thotë të ketë përcaktim politik në nivel të politikës ditore, partiake. Artisti duhet të jetë i vetëdijshëm se në kohën e kapitalizmit neoliberal, i cili për momentin është rendi ekzistues, ashtu si në të gjitha format e mëparshme socio-ekonomike, nëse vendos të ketë një ide, nëse vendos të kritikojë - nuk ka asgjë nga konformizmi i të jetuarit.

Opširnije...

MSC: Çfarë ndryshoi pas 16 janarit 2018? (VIDEO)

Më 16 janar 2018 është vrarë lideri i shquar i serbëve të Kosovës dhe kryetari dhe themeluesi i IQ "Serbia, demokracia, drejtësia", Olliver Ivanoviq. Në debatin e ri të Klubit Social të Mitrovicës, e cila u mbajt më 15 janar 2019, folëm për pasojat që la ky krim ndaj shoqërisë dhe mbi të gjitha bashkëqytetarët e Olliverit. A ka ndikuar në lirinë e fjalës, ndjenjën e sigurisë së qytetarëve, si dhe cila është e ardhmja e demokracisë në këtë rajon?

Opširnije...

Çfarë ndryshoi pas 16 janarit 2018?

Debati me temën "Çfarë ndryshoi pas 16 janarit 2018", në të cilën morën pjesë Ksenija Bozhoviq, Nënkryetare e IQ “Serbia, demokracia, drejtësia", Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Serbisë në Kosovë Budimir Niçiq dhe Miodrag Milliqeviq, Drejtor Ekzekutiv i OJQ "Aktiv", u mbajt në Klubin Social të Mitrovicës, në kuadër të projektit të Qendrës për Energji Qytetare të financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur.

Opširnije...

MSC: Për ushtrinë e Kosovës nga këndvështrimi i sigurisë (VIDEO)

Për transformimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës në debatin e KSM-së folën Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Florian Qehaja, dhe hulumtuesi në fushën e sigurisë dhe ish-drejtori i OJQ Qendra Humane e Mitrovicës, Verolub Petroniq. Diskutimin mund ta shikoni në YouTube kanalin e Aktivit.

Opširnije...

MSC: Për ushtrinë e Kosovës nga këndvështrimi i sigurisë

Ushtria e Kosovës ishte mënyra që Prishtina zyrtare, pas një serë dështimesh diplomatike, të ju ofroj qytetarëve diçka që do të krijonte përshtypjen se politika e autoriteteve aktuale është e suksesshme dhe se qytetarët e përkatësisë etnike serbe, veçanërisht ata në veri të Kosovës, nuk duhet të kenë frikë, sepse edhe me kuadrin ligjor të dakorduar ndërmjet NATO-s dhe Prishtinës u dakordua që ushtria të mos vendoset në veri pa miratimin e KFOR-it. Këto janë disa nga konkluzionet e bëra mbrëmë në Mitrovicën e Kosovës në një debat të organizuar nga OJQ “Aktiv” për transformimin e FSK-së në ushtri.

Opširnije...

MSC: Sektori Civil në Kosovë: potencialet, bashkëpunimi dhe mundësitë (VIDEO)

Debatin në MSC për Sektorin Civil në Kosovë, i cili është mbajtur në Prishtinë më 12 dhjetor, mund ta shikoni në YouTube të Aktivit. Për këtë temë folën Naim Rashiti, Drejtor i Grupit Ballkanik për Hulumtim të Politikave (BPRG), Dejan Radivojeviq, Drejtor i OJQ-së Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik dhe Boban Simiq, Udhëheqës i zyrës së Aktivit në Prishtinë.

Opširnije...

Sektori civil në Kosovë, bashkëpunimi dhe mundësitë

Bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve serbe dhe shqiptare në Kosovë është realisht i mirë, por ekziston një hapësirë e madhe për përmirësim. Kjo u tha ndër të tjera në Klubin Social të Mitrovicës, të cilin OJQ "Aktiv" nga Mitrovica e Veriut e ka organizuar në Prishtinë.

Opširnije...
«1 2 3 4 5 6 7 »