MSC: Sektori Civil në Kosovë: potencialet, bashkëpunimi dhe mundësitë (VIDEO)

Debatin në MSC për Sektorin Civil në Kosovë, i cili është mbajtur në Prishtinë më 12 dhjetor, mund ta shikoni në YouTube të Aktivit. Për këtë temë folën Naim Rashiti, Drejtor i Grupit Ballkanik për Hulumtim të Politikave (BPRG), Dejan Radivojeviq, Drejtor i OJQ-së Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik dhe Boban Simiq, Udhëheqës i zyrës së Aktivit në Prishtinë.

Ndiqni punën tonë edhe në ueb faqet ngoaktiv.org dhe http://civicenergycenter.org/.