MSC: Për ushtrinë e Kosovës nga këndvështrimi i sigurisë (VIDEO)

Për transformimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës në debatin e KSM-së folën Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Florian Qehaja, dhe hulumtuesi në fushën e sigurisë dhe ish-drejtori i OJQ Qendra Humane e Mitrovicës, Verolub Petroniq. Diskutimin mund ta shikoni në YouTube kanalin e Aktivit.

Aktivi organizon debatet në KSM në kuadër të projektit Qendra e Energjisë Qytetare, të cilin e financon Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).