Kontakti

Nëse keni ndonjë pyetje, rekomandime apo paqartësi, mos hezitoni të na kontaktoni. Email adresa jonë është: office@civicenergycenter.org Telefoni: +381 64 4548104.