• 21.01.2019 03:00 - 05:00 - University of Vienna
  • 22.01.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 23.01.2019 01:00 - 03:00 - Debata
  • 24.01.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 29.01.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 31.01.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika

Lajmet e fundit

MSC: Për ushtrinë e Kosovës nga këndvështrimi i sigurisë

Ushtria e Kosovës ishte mënyra që Prishtina zyrtare, pas një serë dështimesh diplomatike, të ju ofroj qytetarëve diçka që do të krijonte përshtypjen se politika e autoriteteve aktuale është e suksesshme dhe se qytetarët e përkatësisë etnike serbe, veçanërisht ata në veri të Kosovës, nuk duhet të kenë frikë, sepse edhe me kuadrin ligjor të dakorduar ndërmjet NATO-s dhe Prishtinës u dakordua që ushtria të mos vendoset në veri pa miratimin e KFOR-it. Këto janë disa nga konkluzionet e bëra mbrëmë në Mitrovicën e Kosovës në një debat të organizuar nga OJQ “Aktiv” për transformimin e FSK-së në ushtri.

Thirrja e Platformës së Avokimit Empirika: Rritja e taksave kërcënon të rrezikojë stabilitetin rajonal

Anëtarët e Platformës së Avokimit Empirika - organizata të shoqërisë civile që kanë nënshkruar këtë deklaratë, shprehin shqetësimin e tyre të thellë lidhur me nismat dhe vendimet e fundit të mara nga autoritetet e Kosovës me të cilat janë vendosur taksa mbi trafikun e mallrave nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Këto vendime dalin në kundërshtim me dispozitat e definuar nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe detyrimet kontraktuale të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim. Gjithashtu, jemi dëshmitarë se këto veprime të njëanshme kontribuojnë në përkeqësimin e mëtejshëm të sigurisë në Kosovë, të cilat kërcënojnë paqen e vështirë të fituar dhe na largojnë gjithnjë e më shumë nga procesi i dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve.

MSC: Sektori Civil në Kosovë: potencialet, bashkëpunimi dhe mundësitë (VIDEO)

Debatin në MSC për Sektorin Civil në Kosovë, i cili është mbajtur në Prishtinë më 12 dhjetor, mund ta shikoni në YouTube të Aktivit. Për këtë temë folën Naim Rashiti, Drejtor i Grupit Ballkanik për Hulumtim të Politikave (BPRG), Dejan Radivojeviq, Drejtor i OJQ-së Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik dhe Boban Simiq, Udhëheqës i zyrës së Aktivit në Prishtinë.