• 26.02.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 28.02.2019 02:00 - 04:00 - RoLCSCM

Lajmet e fundit

MSC: Kritika socio-politike përmes shprehjes artistike(VIDEO)

Sa është e pranishme kritika shoqëroro-politike në skenën publike artistike sot? Në cilën fushë është më e pranishme dhe kush janë bartësit e saj? Cila është gjendja e lirisë së shprehjes në shoqërinë tonë? Dhe sa është efikase në kohën e sotme të shprehësh dhe nënshtrosh qëndrimin tënd shoqëror, moral dhe politik përmes shprehjes artistike?

Kritika socio-politike përmes shprehjes artistike

Arti gjithmonë zhvillohet në suazat e kontekstit socio-politik, ndërsa shprehja kulturo-artistike gjatë historisë ka qenë treguesi i parë i pakënaqësisë së njerëzve me mënyrën e qasjes ose mosqasjes ndaj problemeve. Artisti nuk mund të mos merret me politikën në formën e saj burimore, që nënkupton angazhimin e vazhdueshëm të njeriut në procesin e krijimit të një shoqërie më të mirë dhe më të rregullt, pavarësisht çmimit që mund të jetë shumë i lartë. Artisti duhet të ketë një qëndrim politik, por po aq është e rëndësishme që ai të kuptojë që të pasurit e një qëndrimi politik nuk do të thotë të ketë përcaktim politik në nivel të politikës ditore, partiake. Artisti duhet të jetë i vetëdijshëm se në kohën e kapitalizmit neoliberal, i cili për momentin është rendi ekzistues, ashtu si në të gjitha format e mëparshme socio-ekonomike, nëse vendos të ketë një ide, nëse vendos të kritikojë - nuk ka asgjë nga konformizmi i të jetuarit.

KONFERENCËN “PERCEPTIMET E NDËRSJELLA TË SERBËVE DHE SHQIPTARËVE NË KOSOVË”

OJQ Aktiv ka kënaqësinë t'ju ftojë në konferencën e titulluar: “Perceptimet e ndërsjella të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë”