Mitrovački društveni klub

Koncept Mitrovačkog društvenog kluba kreiran je od strane NVO Aktiv u 2014. godini sa ciljem da se stvori prostor otvorenog dijaloga za sve građane sa severa Kosova. Ideja ovog projekta je da Kosovsku Mitrovicu učini otvorenom za različite ideje i perspektive, ali i da promoviše dijalog od interesa za srpsku zajednicu na razne teme koje ne moraju uvek biti političke prirode. Na ovim debatama mi pokrećemo teme kao što su: ekonomija, nezaposlenost, zaštita životne sredine, nasilje među mladima, religija, kultura, ali i trenutna situacija na međunarodnoj sceni. 

Ove diskusije okupljaju ljude iz svih delova društva, gde u neformalnoj atmosferi jednog kafića članovi lokalne zajednice mogu da raspravljaju sa stručnjacima, donosiocima odluka i jedni s drugima o svojim svakodnevnim problemima pokušavajući da pronađu zajedničko rešenje.

 

Vesti

MSC: Društveno-politička kritika kroz umetnički izražaj (VIDEO)

Koliko je danas društveno-politička kritika prisutna na umetničkoj javnoj sceni? U kojoj oblasti je najprisutnija i ko su njeni nosioci? Kakvo je stanje slobode govora u našem društvu? I koliko je u današnjem vremenu efikasno izraziti se i sublimirati svoj društveni, moralni i politički stav kroz umetnički izražaj?

Opširnije...

Društveno-politička kritika kroz umetnički izražaj

Umetnost se oduvek odvija u okvirima društveno-političkog konteksta, a kulturno-umetnički izraz je kroz istoriju bio prvi indikator nezadovoljstva ljudi načinom na koji se problemima pristupa ili ne pristupa. Umetnik ne može a da se ne bavi politikom u njenom izvornom obliku koji podrazumeva neprestano angažovanje čoveka u procesu stvaranja boljeg i uređenijeg društva, bez obzira na cenu koja ume da bude veoma visoka. Umetnik mora da ima politički stav, ali je jako važno da shvati da imati politički stav ne znači biti politički opredeljen na dnevnopolitičkom, partijakom nivou. Umetnik mora da bude svestan da i u vreme neoliberalnog kapitalizma koji je trenutno aktuelni poredak, baš kao i kroz sve pređašnje društveno-ekonomske formacije, ako odluči da ima ideju, ako odluči da kritikuje – od konformizma življenja nema ništa.

Opširnije...

MSC: Šta se promenilo nakon 16. januara 2018. godine? (VIDEO)

16. januara 2018. godine ubijen je istaknuti lider Srba sa Kosova i predsednik i osnivač GI ,,Srbija, demokratija, pravda", Oliver Ivanović. U novoj debati Mitrovačkog društvenog kluba, koja je održana 15. januara 2019. godine, razgovarali smo o posledicama koje je po društvo, a pre svega Oliverove sugrađane, ostavio ovaj zločin. Da li je uticao na slobodu govora, osećaj bezbednosti građana, kao i kakva je stoga budućnost demokratije na ovim prostorima? Pogledajte šta su na ovu temu kazali: najbliža saradnica Olivera Ivanovića i potpredsednica GI ,,SDP", Ksenija Božović, predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu, Budimir Ničić i izvršni direktor NVO ,,Aktiv", Miodrag Milićević.

Opširnije...

Šta se promenilo nakon 16. januara 2018. godine?

Debata na temu „Šta se promenilo nakon 16. januara 2018. godine“ na kojoj su panelisiti bili Ksenija Božović, potpredsednica GI „Srbija, demokratija, pravda“, predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić i Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO „Aktiv“  održana je u Mitrovačkom društvenom klubu, u okviru projekta Centra građanske energije finansiranog od Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Opširnije...

MSC: O vojsci Kosova iz bezbednosnog ugla (VIDEO)

O transformaciji Kosovskih snaga bezbednosti u vojsku Kosova na debati MSC govorili su izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) Florian Ćehaja i istraživač u oblasti bezbednosti i bivši direktor NVO Humani Centar Mitrovica Veroljub Petronić. Diskusiju možete pogledati na YouTube kanalu NGO Aktiv.

Opširnije...

MSC: O vojsci Kosova iz bezbednosnog ugla

Vojska Kosova je bila način zvanične Prištine da nakon niza diplomatskih neuspeha, građanima ponudi nešto što bi stvorilo utisak da je politika trenutnih vlasti uspešna a građani srpske nacionalnosti, posebno na severu Kosova ne treba da strahuju,  jer je i pravnim okvirom postignutim između NATO I Prištine dogovoreno da se vojska ne raspoređuje na severu bez odobrenja KFOR-a. Ovo su neki od zaključaka izneti sinoć u Kosovskoj Mitrovici na debati koju je na temu transformacije BSK u vojsku, organizovala NVO “Aktiv”

Opširnije...

MSC: Civilni sektor na Kosovu: potencijali, saradnja i šanse (VIDEO)

Debatu MSC o civilnom sektoru na Kosovu, koja je održana u Prištini 12. decembra, možete pogledati na YouTube kanalu Aktiva. O ovoj temi govorili su Naim Rašiti, direktor Balkans Policy Research Group (BPRG), Dejan Radivojević, direktor NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju i Boban Simić, šef kancelarije Aktiva u Prištini.

Opširnije...

Civilni sektor na Kosovu, saradnja i šanse

Saradnja između srpskih i albanskih NVO na Kosovu je realitivno dobra ali postoji ogroman prostor za unapređenje. Ovo je između ostalog rečeno na Mitrovičkom društvenom klubu koji je NVO „Aktiv“ iz Severne Mitrovice organizovala u Prištini.

Opširnije...
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »