Platforma za zastupanje "Empirica"

Učešče Srba sa Kosova u procesu donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou vlasti vrlo je slaba, a konsenzus o njihovom dalekosežnom učešću u političkom sistemu nikada nije postignut. U takvim okolnostima, do sada nije postojalo nekog značajnijeg podsticaja za uključivanje civilnog sektora u procese monitoringa vlasti ili platforme koja bi im olakšala zastupanje određenih rešenja koje se mogu doneti isključivo na visokom političkom nivou. S druge strane, nedavni politički događaji ukazuju na sve veću potrebu otvaranja ovakvih javnih prostora na kojima bi civilni sektor mogao da ostvaruje jednu od svojih najvažnijih uloga – nadgledanje vlasti i uključivanje u procese donošenja odluka. Zbog toga smo i odlučili da napravimo “Empiricu”, platformu za zastupanje građana, sa ciljem da pripadnicima srpske zajednice koja živi na Kosovu pružimo prostor u kojem će oni moći da pokreću svoje inicijative i uključe se u proces donošenja odluka. Ova platforma želi da okupi pripadnike civilnog sektora i podstakne ih na razgovor o važnim temama za srpsku zajednicu, razvijanje predloga praktičnih politika i olakša im njihovo povezivanje sa donosiocima odluka na centralnom i lokalnom nivou. Samim tim, “Empirica” promoviše istraživanja, političke radove i predloge za razvoj novih politika koji, na osnovu empirijskih činjenica, pokazuju da postoje određeni problemi koji muče pripadnike srpske zajednice.

Vesti

Šta misle građani sa severa Kosova?

Najveće istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u četiri srpske opštine na severu Kosova pod nazivom "Stavovi građana na severu Kosova: politički, ekonomski i bezbednosni aspekti" od strane Platforme za analizu i istraživanje, predstavljeno je u okviru naše platforme za lobiranje "Empirica".

Opširnije...

Sutra predstavljanje najvećeg istraživanja javnog mnjenja sa severa Kosova

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da dođete na organizovanje prve "Empirice" koju omogućavaju KFOS i NVO Aktiv.  U okviru ove platforme, sutra će se predstaviti istraživanje javnog mnjenja pod nazivom "Stavovi građana na severu Kosova: politički, ekonomski i bezbednosni aspekti".

Opširnije...
« 1 2 3 4 »