Platforma za zastupanje "Empirica"

Učešče Srba sa Kosova u procesu donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou vlasti vrlo je slaba, a konsenzus o njihovom dalekosežnom učešću u političkom sistemu nikada nije postignut. U takvim okolnostima, do sada nije postojalo nekog značajnijeg podsticaja za uključivanje civilnog sektora u procese monitoringa vlasti ili platforme koja bi im olakšala zastupanje određenih rešenja koje se mogu doneti isključivo na visokom političkom nivou. S druge strane, nedavni politički događaji ukazuju na sve veću potrebu otvaranja ovakvih javnih prostora na kojima bi civilni sektor mogao da ostvaruje jednu od svojih najvažnijih uloga – nadgledanje vlasti i uključivanje u procese donošenja odluka. Zbog toga smo i odlučili da napravimo “Empiricu”, platformu za zastupanje građana, sa ciljem da pripadnicima srpske zajednice koja živi na Kosovu pružimo prostor u kojem će oni moći da pokreću svoje inicijative i uključe se u proces donošenja odluka. Ova platforma želi da okupi pripadnike civilnog sektora i podstakne ih na razgovor o važnim temama za srpsku zajednicu, razvijanje predloga praktičnih politika i olakša im njihovo povezivanje sa donosiocima odluka na centralnom i lokalnom nivou. Samim tim, “Empirica” promoviše istraživanja, političke radove i predloge za razvoj novih politika koji, na osnovu empirijskih činjenica, pokazuju da postoje određeni problemi koji muče pripadnike srpske zajednice.

Vesti

Predstavljanje izveštaja o monitoringu medija na srpskom jeziku na Kosovu

Tim Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) održao je okrugli sto na kojem je predstavljen izveštaj o monitoringu medija na srpskom jeziku na Kosovu 25.02.2016., u prostorijama Centra građanske enrgije . Uvodnu reč dao je Pavle Dimitrijević, izvršni direktor BIRODI-ja, a izveštaj su predstavili Zoran Gavrilović, autor izveštaja i programski direktor BIRODI-ja i Snežana Đapić, istraživačica i projektna menadžerka BIRODI-ja.

Opširnije...

Održan okrugli sto ''Monitoring institucija sporta, kulture i umetnosti''

Održan okrugli sto na temu 'Monitoring institucija sporta, kulture i umetnosti'' 24.02.2016. u prostorijama Centra građanske energije.

Opširnije...

Poziv za prisustvovanje predstavljanju izveštaja o monitoringu medija na srpskom jeziku na Kosovu

Tim Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) Vas poziva da prisustvujete predstavljanju glavnih nalaza izveštaja, kao i da zajedno prodiskutujemo nalaze i uopšte stanje medija i medijske scene na Kosovu. Okrugli sto će se održati u četvrtak 25.2.2016.godine u 13h u Centru građanske energije u severnoj Mitrovici (Kralja Petra I, 183a, na prvom spratu)

Opširnije...

Održana fokus grupa ''Učešće građana u procesu donošenja odluka vezanih za zaštitu životne sredine"

Fokus grupa ''Učešće građana u procesu donošenja odluka vezanih za zaštitu životne sredine" koja je organizovana od strane NGO Wake up club, održana je u Centru građanske energije. Učesnici su u svojim diskusijama dotakli mnoštvo tema koje se tiču učešća građana u ovom procesu. Zaključeno je, između ostalog, da građani nisu dovoljno uključeni u proces zaštite životne sredine, te da je ključni problem nedovoljno razvijena svest građana o potrebi očuvanja životne sredine.

Opširnije...

Predstavljen predlog praktične politike na temu prevoda kosovskih zakona na srpski jezik

Sažeti predlog praktične politike o kvalitetu prevoda kosovskih zakona na srpski jezik predstavljen je danas u okviru platforme za zagovaranje „Empirica“ u Centru građanske energije u Kosovskoj Mitrovici. Ovaj dokument sastavila je Platforma za analizu i istraživanje koju sačinjavaju 15 organizacija civilnog društva koji deluju na severu Kosova, a za realizaciju ovog projekta bili su zaduženi NVO Aktiv i NVO CPT.

Opširnije...

Predstavljanje sažetog preloga praktične politike

U četvrtak, 28-og januara sa početkom u 12:30, u našem Centru građanske energije će se održati konferencija na kojoj će biti predstavljen sažeti predlog praktične politike o kvalitetu prevoda kosovskih zakona na srpski jezik.

Opširnije...

Šta misle građani sa severa Kosova?

Najveće istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u četiri srpske opštine na severu Kosova pod nazivom "Stavovi građana na severu Kosova: politički, ekonomski i bezbednosni aspekti" od strane Platforme za analizu i istraživanje, predstavljeno je u okviru naše platforme za lobiranje "Empirica".

Opširnije...

Sutra predstavljanje najvećeg istraživanja javnog mnjenja sa severa Kosova

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da dođete na organizovanje prve "Empirice" koju omogućavaju KFOS i NVO Aktiv.  U okviru ove platforme, sutra će se predstaviti istraživanje javnog mnjenja pod nazivom "Stavovi građana na severu Kosova: politički, ekonomski i bezbednosni aspekti".

Opširnije...
« 1 2 3 »