Trening statističkog softvera za analizu podataka

Trening statističkog softvera za analizu podataka - SPSS, u okviru Point one programa, odrzan je u našem Centru. Cilj treninga je osposobljavanje učesnika za samostalan rad u SPSS-u. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) – jedan je od danas najčešće korišćenih programa za obradu podataka. I pored toga što nosi ime “statistički paket za društvene nauke” danas se koristi i u drugim naukama i oblastima, poput medicine, marketinga i ostalih.